Francúzsko chráni „citlivé odvetvia“

Európska komisia začala skúmať francúzsky dekrét, ktorý má chrániť podniky vo vybraných odvetviach pred tým, aby v nich prebrali kontrolu zahraniční vlastníci.

 

Krátka správa

Od 31. decembra 2005 vstúpil vo Francúzsku do platnosti dekrét, ktorý dáva francúzskej vláde právo veta ak by mal zahraničný vlastník prebrať kontrolu vo firme v jednom z 11 citlivých odvetví, ako aj právo určiť pre takúto transakciu prísne podmienky.

Dekrét má byť aj zbraňou proti outsourcingu pracovných miest. Vláda totiž bude môcť zastaviť zahraničných vlastníkov firiem registrovaných vo Francúzsku, a pôsobiacich v jednej z citlivých oblastí, ak by chceli časť produkcie preniesť za hranice Francúzska.

Európska komisia o navrhovanom dekréte s francúzskou vládou rokovala už minulý rok, nedospeli však k žiadnemu spoločnému názoru. Včera vyhlásila, že dekrét preskúma a zhodnotí, či nie je v rozpore s európskym právom. Ak by usúdila že áno, môže Francúzsko žalovať.

Francúzsko však tvrdí, že legislatívu EÚ nijak neporušilo. Zákon regulujúci podnikanie v „citlivých odvetviach“ majú aj mnohé iné krajiny Únie. Podľa francúzskeho ministerstva financií dekrét iba objasňuje legislatívu prijatú v roku 2003, čím robí podmienky pôsobenia zahraničných investorov transparentnejšími.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA