Frattini pracuje na obsiahlejšom zozname „bezpečných“ krajín

Komisár EÚ pre spravodlivosť Franco Frattini informoval ministrov vnútra členských krajín o tom, že pripravuje obšírnejší zoznam tzv. bezpečných krajín, ktorých žiadosti o azyl môžu byť odmietnuté.

 

Krátka správa

Okrem niekoľkých afrických štátov by sa mal zoznam rozšíriť aj o krajiny strednej Ameriky, Ázie a západného Balkánu. Jeho predošlá úprava rátala do veľkej miery len s niektorými africkými krajinami.

Zoznam bezpečných krajín je súčasťou nového zákona, ktorý schválila EÚ v decembri minulého roka, a ktorý by mal viesť k spoločnému postupu všetkých členských krajín v otázkach azylu a imigračnej politiky. Cieľom je, aby sa členské štáty vyhli takým prípadom, v ktorých sa o azyl uchádzajú občania krajín s voľnejšími zákonmi.

Členské krajiny sa však nevedia dohodnúť na zozname tých krajín, ktoré budú považovať za dostatočne bezpečné, aby mohli neúspešných žiadateľov „poslať späť domov”. Predošlú verziu zoznamu, s ktorou predstúpil komisár 24. mája kolégium komisárov zamietlo, keďže niektoré africké krajiny, ako napríklad Mali, nemožno považovať za bezpečné. Európsky parlament zaujal podobné stanovisko, keď odmietol kvôli vážnym porušeniam v rešpektovaní ľudských práv, považovať za bezpečné také krajiny, ako napríklad Alžírsko alebo Maroko.

Ak bude podobný zoznam schválený, spoločná dohoda všetkých členských krajín EÚ nahradí bilaterálne dohody uzatvárané medzi jednotlivými štátmi a štátmi, z ktorých imigranti pochádzajú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA