Google Chrome je odpoveďou aj na ochranu súkromia

Spoločnosť Google oznámila, že skráti čas uchovávania dát o svojich užívateľoch, ktoré používa pre personalizovanie svojich ostatných služieb, najmä kontextovej reklamy. Súčasne jej nový produkt, prehliadač Google Chrome, ponúka užívateľovi možnosť nezbierať a neuchovávať údaje o jeho správaní sa na internete.

Počnúc utorkom (9.9.) bude Google uchovávať údaje o užívateľoch v spojitosti s adresami IP po dobu 9 mesiacov. Skrátenie doterajšieho 18-mesačného obdobia o polovicu má byť ústretovým gestom voči európskym orgánom. Štandardy EÚ pre ochranu súkromia však za primeranú dĺžku považujú 6 mesiacov.

Experti EÚ na ochranu súkromia krok Googlu vítajú a označujú ho za „dobrú správu.“ Na druhej strane však konštatujú, že hoci sa doba skrátila, predsa len nejde o obdobie 6 mesiacov, ako by sa požadovalo. Rovnako ostáva otvorenou otázka žiadania užívateľov o povolenie získať, spracovať a uskladniť informácie o ich správaní sa na internete.

Ak sa spoločnosti Google podarí úspešne sa na trhu presadiť s novým prehliadačom Google Chrome, otázka ochrany súkromia na internete sa stane bezpredmetnou. Očakáva sa, že nová aplikácia postupne nahradí používanie internetových vyhľadávačov cez webové rozhranie. Google Chrome ponúka užívateľovi možnosť zvoliť si tzv. „mód inkognito,“ v rámci ktorého prehliadač neuchováva žiadne informácie o užívateľovi.

IP adresa je číselná identifikácia pripojenia do internetu, ktorá v kombinácii s tzv. cookies identifikuje konkrétneho užívateľa. Nezodpovedanou otázkou však zostáva, či možno IP adresu považovať za osobný údaj alebo nie. Ak by európski regulátori rozhodli, že áno, Google a vôbec všetky internetové služby by museli najskôr užívateľa požiadať o súhlas na jej zaznamenanie. Na dominantný vyhľadávač a jeho obchodnú stratégiu by to malo veľký dopad.

Európska legislatíva v súčasnosti žiadnym spôsobom nedefinuje povahu adresy IP. Smernica o ochrane údajov však hovorí, že súkromná informácia je „každá informácia spojená a identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou.“

Pozície

„Po mesiacoch práce vyvinuli naši inžinieri metódy väčšej ochrany užitočnosti dát a súčasne skoršej anonymizácie IP adries. Nevyriešili sme zatiaľ všetky detaily implementácie a nemusíme byť schopní používať rovnaké metódy anonymizácie, ako po 18 mesiacoch, ale chceme, aby to začalo fungovať,“ konštatuje oficiálny blog spoločnosti Google.

„Je to dobrá správa. Ukazuje, že konkurencia medzi hlavnými hráčmi čoraz viac zohľadňuje aj otázky spojené so súkromím. Je to ale len jeden krok správnym smerom, no cesta je dlhá,“ povedal pre EurActiv nemenovaný expert na ochranu on-line súkromia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA