Kašický: Žiadna nezávislosť Kosova bez súhlasu Belehradu

Minister obrany Kašický zopakoval na stretnutí so svojim srbským kolegom Zoranom Stankovićom oficiálny postoj slovenskej vlády, že nie je možné podporiť akúkoľvek mieru nezávislosti Kosova bez súhlasu Belehradu.

Krátka správa

O budúcnosti srbskej provincie Kosovo sa rozhoduje na pôde OSN. Bezpečnostná rada by mala prijať rezolúciu, ktorá určí jeho politický status. Zatiaľ čo USA a väčšina európskych krajín podporujú návrh M. Ahtisaariho, dávajúci provincii de facto samostatnosť, Rusko je proti.

Slovensko je oficiálne proti akémukoľvek riešeniu, s ktorým nebude súhlasiť aj Belehrad. Tento postoj zopakoval svojmu srbskému kolegovi aj minister obrany František Kašický. Na bilaterálnom stretnutí v Bratislave tiež povedal, že nie je možné podporiť vývoj, ktorý by vyústil do toho, že nejaká národnostná menšina, ktorá má svoj materský štát by si mohla nárokovať na vznik ďalšieho štátu.

Zoran Stanković prišiel na Slovensko, aby spolu s ministrom Kašickým pripravili podpis plánu dvojstrannej spolupráce na rok 2007. Obsahuje osem konkrétnych aktivít, najmä organizovanie seminárov a naše pôsobenie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Už v minulosti poskytla naša krajina pomoc Srbsku, podľa ministra Kašického mala hodnotu spolu asi 200 miliónov slovenských korún.

Slovensko podporí aj integráciu Srbska do EÚ a NATO, poskytne odborné konzultácie expertných tímov. Pôjde predovšetkým o výmenu informácií z oblasti obranného plánovania, prípravy hlavných legislatívnych noriem týkajúcich sa reformy ozbrojených síl, zavedenia strategických dokumentov a doktrín a pôsobenia obidvoch krajín v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA