Klimatické zmeny otázkou národnej bezpečnosti

Politická nestabilita, zlyhávajúce štáty, vojny o vzácne suroviny a milióny tých, čo utekajú pred prírodnými klimatickými zmenami - to sú niektoré z pochmúrnych scenárov správy vydanej americkým vojenským think-tankom CNA.

Krátka správa

Správu „Národná bezpečnosť a hrozby klimatických zmien“ vydanú 16. apríla 2007 zostavili 11 admiráli a generáli vo výslužbe. Text analyzuje, akým spôsobom sa môžu klimatické zmeny dotknúť americkej národnej bezpečnosti a akým spôsobom môžu ovplyvniť vojenské operácie v priebehu nasledujúcich 30 rokov.

Táto neradostná správa taktiež poukazuje na vzájomnú závislosť medzi katastrofami spôsobenými globálnym otepľovaním a rozmachom terorizmu v budúcnosti. V texte sa konštatuje: „Vznikajúci chaos môže byť inkubátorom pre civilné konflikty, genocídy a nárast terorizmu.“

Politika v oblasti klimatických zmien by sa mala stať integrálnou súčasťou národnej bezpečnosti a stratégie obrany. Odporúčaním dôstojníkov vo výslužbe je, aby USA zastávali „silnejšiu národnú a medzinárodnú rolu s cieľom pomôcť stabilizovať úroveň klimatických zmien.“

Správa konštatuje, že v povedomí politických lídrov sa klimatické zmeny stávajú niečím viac ako len environmentálnou otázkou. 17. apríla 2007 bude Bezpečnostná rada OSN po prvý raz diskutovať o klimatických zmenách a ich bezpečnostnej dimenzii. Pre toto zasadnutie pripravila britská vláda dokument „Energetika, bezpečnosť a klimatické zmeny.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA