Komisia chce otvoriť spoločný obranný trh

Komisia dúfa, že začiatok odborných konzultácií na tému odstránenia tradičných bariér v európskom obrannom trhu naštartuje oživenie obranného sektora.

 

Krátka správa

Obranný sektor bol vylúčený z celkovej zákonnej úpravy voľného obchodu v rámci európskeho voľného trhu. Články 30 a 296 v Zmluvách povoľujú členským štátom obmedziť obchod v oblasti zbrojárstva.

Komisia chce v súčasnosti okresať byrokratické prekážky na európskom obrannom trhu, a preto začína konzultácie so zainteresovanými. Komisia tvrdí, že argument ochrany trhu v intenciách problematiky národnej bezpečnosti medzi dôveryhodnými partnermi v rámci Únie neobstojí.

Podpredseda Komisie Günter Verheugen povedal: „Otvorenie vnútorného trhu pre zbrojárske produkty oživí našu ekonomiku a zvýši súťaživosť medzi európskymi zbrojárskymi spoločnosťami“.

Podľa Komisie by spoločný trh v oblasti obranných zariadení mohol zapríčiniť rast európskeho obranného sektora. Obranný trh Únie má hodnotu 70 miliárd eur a zamestnáva 770 000 ľudí.

Po úvodných konzultáciách a pred koncom roka 2006 Komisia zváži všeobecnú komunikáciu v oblasti obranného priemyslu.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA