Na letiskách budú možno virtuálne vyzliekať ľudí

Únia zvažuje zaviesť na letiskách technológiu vyhotovujúcu virtuálne 3D obrázky tiel pasažierov. Mala by prispieť k efektívnejšej bezpečnostnej kontrole. Podľa ochrancov súkromia však ide o ponižujúcu procedúru.

Európska komisia zahrnula do nového nariadenia o bezpečnostných opatreniach na letiskách v EÚ aj technológiu na digitálne scanovanie ľudských tiel. Tá by mala byť zavedená samostatne alebo v kombinácii s inými technológiami kontroly cestujúcich a za vopred definovaných podmienok.

Skúsenosti s takouto kontrolou majú už v USA. Z európskych krajín ju skúšobne na určitý čas zaviedla len Veľká Británia na termináli 4 londýnskeho letiska Heathrow a Holandsko. Vždy len ako dobrovoľnú alternatívu k fyzickému prehľadávaniu, pretože je pri odhaľovaní nepovolených predmetov pod šatstvom efektívnejšia.

Komisia podľa denníka European Voice stále vyhodnocuje detaily použitia technológie, s ktorou sa spájú vážne obavy pokiaľ ide o ochranu súkromia a zdravia. 

Pri takejto kontrole sa človek sa postaví do kabíny, kde vďaka elektromagnetickým vlnám prístroje vyhotovia trojrozmerný obraz tela. Práve v tom spočíva problém, pre ktorý je táto technika terčom kritiky mnohých organizácií zaoberajúcimi sa ochranou súkromia a občianskych slobôd, napríklad organizácie Statewatch.

Podľa Statewatch ide o ponižujúcu procedúru, pretože scan zobrazí de facto „nahé“ ľudské telo so všetkými krivkami a detailami. Tým podľa niektorých útočí na ľudskú dôstojnosť. Ďalším problémom je, že tieto zábery by sa mali z bezpečnostných dôvodov pravdepodobne na určitý čas uchovávať.

Ak by sa Komisia skutočne rozhodla virtuálne scany presadiť, na európskych letiskách by sa mohli začať používať od apríla 2010. Vtedy by tiež mal prestať platiť zákaz brať tekutiny na palubu lietadiel, to je však pomienené zavedením technológií, ktoré sú schopné tekuté výbušniny odhaliť pri kontrole.

O návrhu Komisie by mal druhý októbrový týždeň diskutovať výbor Európskeho parlamentu pre dopravu. Jeho predseda si už od zodpovedného eurokomisára Antonia Tajaniho listom vyžiadal dodatočné informácie o vplyve používania technológie na zdravie a súkromie pasažierov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA