Nad Ukrajinou sa opäť zmráka

Výsledkom niekoľkodňovej rozpravy a následného hlasovania v ukrajinskom parlamente je neodobrenie dohody medzi premiérom Janukovyčom a prezidentom Juščenkom.

Krátka správa

Ukrajinskí lídri, premiér Viktor Janukovyč a prezident Viktor Juščenko, sa pred týždňom dohodli, že predčasné voľby sa uskutočnia 30. septembra. Od tohto kroku si obaja sľubovali zmiernenie politického napätia v krajine.

Dohoda oboch mužov mala byť ešte potvrdená parlamentom. V noci na dnes sa však pre ňu nepodarilo získať dostatočnú podporu. Nakoľko by predčasné voľby znamenali hrozbu aj pre pokračovanie terajšej Janukovyčovej vlády, jeho koaliční partneri od začiatku deklarovali svoj rezervovaný postoj k takémuto kroku.

Podľa prezidenta konflikt podčiarkol potrebu reformy ústavy a jasného rozdelenia moci medzi jednotlivé časti vlády. Minulé leto podpísali dvaja hlavní rivali dohodu o rozdelení vplyvu. Lenže premiér Janukovyč ju začal čoskoro porušovať a snažil sa zbaviť prezidenta Juščenka vplyvu. V apríli prezident rozpustil parlament a zvolal predčasné voľby, vláda však spochybnila legalitu dekrétu. Politicky rozdelený ústavný súd nedokázal v tejto veci doteraz rozhodnúť.

Americký denník The New York Times včera vydal správu, že ikona terajšej napätej situácie, minister vnútra Vasiľ Cuško utrpel srdcový infarkt. Podrobnosti o jeho zdravotnom stave nie sú známe. Cuško sa pričinil o eskalovanie krízy tým, že vyslal špeciále rezortné policajné jednotky na ochranu odvolaného generálneho prokurátora Piskuna. (EurActiv 26/05/07)

Konflikt zároveň reflektuje spoločenské pomery na Ukrajine. Janukovyčova Strana regiónov má svoje voličské zázemie vo východných oblastiach krajiny, kde je lokalizovaný ťažký priemysel a žije tam rusky hovoriace obyvateľstvo. Premiéra aj kvôli tomuto podporuje Kremeľ. Na druhej strane prezident Juščensko je „človekom Bruselu.“ Je orientovaný v prvom rade na EÚ a NATO. Podpora oranžových síl pochádza najmä od voličov zo západných regiónov. Oranžový tábor je k tomu všetkému rozdelený medzi prívržencov prezidenta, ktorého podpora mimochodom za posledné mesiace klesá, a sympatizantov líderky opozície Júlie Tymošenkovej. Je teda zrejmé, že bez vzájomnej dohody a porozumenia politických elít východnej a západnej Ukrajiny sa bude riešenie hľadať len ťažko.

Vyriešenie politickej krízy je predpokladom pre pokračovanie rozhovorom o novej „Posilnenej dohode“ o spolupráci medzi EÚ a Ukrajinou. (EurActiv 06/03/07)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA