Naši vojaci sú v Afganistane legálne

Podľa ministerstva obrany sú naši vojaci, ktorí pôsobia v rámci vojenských veliteľstiev NATO a v súčasnosti plnia úlohy vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane, v oblasti legálne.

Krátka správa

V posledných dňoch vznikli pochybnosti i sú naši šiesti vojaci, pôsobiaci v rámci vojenských veliteľstiev NATO a teraz pridelení na plnenie vojenských úloh do Afganistanu, v stredoázijskej krajine legálne. Ministerstvo obrany však tvrdí, že sú tam v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1846/2005 z 23. septembra 2005, ktorým vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia pri orgánoch NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ, a to podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.

Spomínané rozhodnutie podľa ministerstva neobsahuje vymedzenie konkrétnych národných obmedzení. Tým sa má zabezpečiť, aby boli naši vojaci plne k dispozícii príslušnému veliteľovi a aby plnili úlohy vyplývajúce z ich funkcie nielen v mieste vyslania, ale aj mimo stáleho sídla štruktúry, do ktorej boli vyslaní, napr. v štábe operácie NATO/EÚ za predpokladu, že príkazy a úlohy sú v súlade s platným medzinárodným právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO a EÚ.

Napriek tomu však chce ministerstvo riešiť aktuálnu požiadavku na vysielanie príslušníkov slovenských ozbrojených síl mimo sídla stálych veliteľstiev NATO na dlhodobé niekoľkomesačné vyslanie na misie mimo počtu národných kontingentov krajiny. Vyslanie uvedených vojakov, ktorí nie sú súčasťou slovenskej multifunkčnej ženijnej jednotky, zahraničným veliteľstvom na služobnú cestu do tak nebezpečnej oblasti je po prvý krát od schválenia uznesenia v septembri 2005. Hoci je v súlade s mandátom NR SR, z hľadiska príslušnej politickej zodpovednosti a celkového systému vysielania príslušníkov rezortu na plnenie úloh v zahraničí považuje MO SR také vysielanie za nesystémové.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA