Od februára 2011 budú nové autá celodenne svietiť

Európska komisia rozhodla, že každé nové auto, ktoré sa predá v EÚ po 7. februári 2011, bude musieť mať technológiu automatického zapínania svetiel počas celého dňa - DRL. Opatrenie má priniesť viac bezpečnosti do cestnej dopravy.

Od 7. februára 2011 bude musieť mať každé nové auto v EÚ zabudovanú technológiu DRL, ktorá automaticky po naštartovaní motora zapne stretávacie svetlá, po vypnutí motora ich zhasne. Opatrenie, ktorého prijatie Európska komisia oznámila 24. septembra 2008, sa bude dotýkať všetkých osobných áut a menších nákladných vozidiel bez výnimky. Nové autobusy a ostatné nákladné autá budú musieť byť vybavené technológiou o 18 mesiacov neskôr.

Automatické celodenné svietenie je „pozitívnym príspevkom k nášmu cieľu, ktorým je znižovanie počtu vážnych dopravných nehôd na európskych cestách,“ povedal Gűnter Verheugen, komisár zodpovedný za podnikanie a priemysel. Rozhodnutie jednomyseľne schválila vysoká pracovná skupina „CARS 21,“ ktorú zriadila Európska komisia.

Podľa odhadov Komisie, opatrenie prispeje k záchrane 1.200 – 2.000 ľudských životov ročne. Záväzkom EÚ je, aby sa súčasná miera úmrtnosti, t.j. 43.000 vyhasnutých životov na cestách, do roku 2010 znížila na 25.000 úmrtí.

EÚ sa už v minulosti pokúšala nariadiť, aby európski vodiči viedli svoje vozidlá so zapnutými stretávacími svetlami po celý deň počas celého roka. Iniciatíva je  od roku 2007 zmrazená; dôvodom je odpor zo strany viacerých členských krajín EÚ, ale rovnako aj zo strany výrobcov automobilov a rôznych asociácií motoristov. Ich argumentom je, že používanie svetiel povedie k nižšej viditeľnosti motocyklistov a im podobných účastníkov cestnej premávky; celodenné svietenie podľa nich pre veľké množstvo svetla znižuje pozornosť vodičov. Okrem toho tvrdia, že svietenie zvyšuje spotrebu pohonných hmôt a tak prispieva k väčšej produkcii emisií CO2.

Komisia namieta, že technológia DRL je optimalizovaná pre celodenné svietenie a teda sa výrazne nepodpisuje pod zvyšovanie spotreby. Timothy Kirkhope (EPP-ED, UK), ktorý sa v EP špecializuje na legislatívu dopravy, vyzval Komisiu, aby nechala vypracovať odbornú správu, ktorá by overila, či benefity DRL naozaj prevyšujú potenciálne obavy o bezpečnosť a životné prostredie. Dodáva: „Ak má každá krajina inú úroveň prirodzeného denného svetla, zostávame skeptickí voči potrebe celoeurópskeho opatrenia.“

Federácia európskych motocyklistov (FEMA) označila nové nariadenie za „najmenej zlé“ riešenie pre zvýšenie bezpečnosti na cestách: „FEMA v princípe voči DRL nenamieta, ak bude striktne odlišné od svetiel motocyklov.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA