Peniaze pre Palestínu: počkáme a uvidíme

Hoci Európska únia nemá od novej palestínskej vlády vedenej Hamasom žiadne záruky, pokiaľ ide o jej postoj k terorizmu, rozhodla sa Palestínskej samospráve ponúknuť pomoc vo výške 120 miliónov eur.

 

Krátka správa

Rozhodnutie EÚ sa však nerovná podpísaniu bianko šeku. Komisárka pre vonkajšie vzťahy a susedskú politiku Benita Ferrero-Waldner v tlačovom vyhlásení hovorí: „Pozorujeme veľmi pozorne politický vývoj na Palestínskych územiach. To, ako budeme schopní pomôcť Palestínčanom v budúcnosti, bude závisieť do značnej miery od rozhodnutí novo zvolenej vlády, či jej členovia podporia nenásilie, uznajú Izrael, a budú plniť existujúce dohody.“

Rozhodnutie nasledovalo po varovaní bývalého prezidenta Svetovej banky a mimoriadneho vyslanca medzinárodného spoločenstva na Blízkom východe Jamesa Wolfensohna, že Palestínskej samospráve hrozí kvôli nedostatku zdrojov bezprostredný kolaps, nakoľko jej Izrael zmrazil po víťazstve Hamasu všetky transfery.

Balíček pomoci EÚ zhŕňa aj 64 miliónov eur, ktoré majú byť poskytnuté cez agentúry OSN najchudobnejším ľuďom na Palestínskych územiach, 20 miliónov eur na platy pre zamestnancov Samosprávy a 40 miliónov na elektrickú energiu a ďalšie energetické výdavky.

Vysoký predstaviteľ izraelskej vlády Rwandan Guising v rozhovore pre agentúru AP povedal, že balík pomoci bol „zlým rozhodnutím v zlom čase na zlej adrese. Akú záruku majú Európania, že tieto peniaze budú použité a humanitárne účely?“

Hamas vyhral palestínske parlamentné voľby v januári. EÚ i USA ho považujú za teroristickú organizáciu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA