Portugalsko prijme väzňov z Guantánama

Ďalšie štáty Európskej únie by mali nasledovať príklad Lisabonu a pomôcť novej americkej administratíve zavrieť väzenie na Kube.

Lisabon prišiel s ponukou udeliť politický azyl pre niektorých ľudí, ktorí boli doteraz zadržiavaní v americkom väzení pre podozrivých z terorizmu. Američania ponuku privítali a očakávajú z Európy ďalšie.

Na potrebe skoncovať s Guantánamom ako symbolom chýb odchádzajúcej administratívy sa zhodli obaja americkí prezidentskí kandidáti, Barack Obama i republikán John McCain.

Prejavená ochota zo strany Portugalska by mohla významne pomôcť novej americkej administratíve zatvoriť toľko kritizované detenčné centrum v kubánskej zátoke Guantánamo.

„Nadišiel čas, aby sa Európska únia pohla o krok vpred“, napísal portugalský minister zahraničných vecí Luís Amado v liste, ktorý zaslal svojím európskym kolegom. Mali by sme vyslať jasný signál našej ochoty pomôcť vláde v USA v tomto ohľade, konkrétne prijatím zadržiavaných“, uvádza podľa svetových médií ďalej v liste.

V Európe by malo nájsť domov približne 60 osôb zo zostávajúcich 250 väzňov, ktorých Američania označili za súcich na prepustenie, ale nemôžu ich poslať do domovských krajín, pretože im tam hrozí, že budú vystavení mučeniu alebo trestu smrti. Tvrdosť amerických imigračných zákonov spôsobuje, že je extrémne ťažké usídliť ich v Amerike i napriek tomu, že sa skupine väzňov podarilo súdnou cestou vymôcť právo zostať v USA.

Veľa zadržiavaných na Guantáname pochádza z Jemenu. S tamojšou vládou USA rokujú  o bezpečnostných zárukách pre tieto osoby, tak aby mohli byť repatriované. Zvyšok väzňov bude presunutý do väzníc priamo na americkej pôde a zaoberať sa nimi budú federálne súdy.

O tom, že prepustených väzňov z Guantánama by mali prijať štáty Európskej únie sa hovorí už dlhšie. Takéto hlasy zazneli napríklad v marci na hearingu v Európskom parlamente. O osude väzňov diskutoval výbor pre občianske slobody a podvýbor pre ľudské práva. Názory sa rôznili. Niektorí napríklad nerozumejú, prečo by mala Európa riešiť problémy, ktoré Amerika spôsobila sama. Bola to práve portugalská europoslankyňa Ana Gomes (PES), ktorá vetdy konštatovala, že je to možno “spoluúčasť” niektorých členských štátov EÚ pri posielaní osôb do Guantánama, ktorá im bráni prijať týchto utečencov späť.

Ochotu prijať prepustených z Guantánama prejavila napríklad aj Veľká Bristánia a Švédsko. Z nečlenských krajín EÚ už v roku 2006 prijalo 5 bývalých väzňov, pôvodom zo západnej Číny, Albánsko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA