Potreba ochrany životne dôležitej infraštruktúry v EÚ

Komisia žiada lepšiu spoluprácu súkromného a verejného sektora pri ochrane kritickej infraštruktúry, ako sú atómové elektrárne, či základné dopravné a informačné siete, pred teroristickými útokmi.

Krátka správa

„Potrebujeme lepšiu ochranu kritickej infraštruktúry v Európe. Väčšinu z nej vlastnia súkromné spoločnosti a my s nimi musíme pracovať v užšom partnerstve“, vyhlásil komisár pre spravodlivosť a bezpečnosť Franco Frattini na európskej konferencii o bezpečnostnom výskume. Dodal, že Komisia očakáva rýchle prijatie navrhovanej smernice o ochrane európskej kritickej infraštruktúry, predloženej v decembri 2006.

„Naša moderná priemyselná spoločnosť je úplne pokrytá hustými infraštruktúrnymi sieťami, ktoré umožňujú a poskytujú mobilitu, energiu a voľný tok informácií. Závisíme na hladkom fungovaní všetkých týchto sietí“, povedala nemecká ministerka výskumu Annette Schavan. „Prírodné katastrofy, veľké technologické incidenty či teroristické útoky môžu spôsobiť vážne poškodenie týchto hustých IKT, dopravných, energetických sietí a sietí finančných služieb“ a „možno aj destabilizáciu našich spoločností“.

Na konferencii sa ukázala aj široká podpora vytvoreniu Európskeho fóra pre bezpečnostný výskum a inovácie (ESRIF), ktoré by bolo tvorené asi 50-70 bezpečnostnými expertmi zo súkromnej sféry i verejných inštitúcií. Jeho cieľom by bolo diskutovanie širších strategických súvislostí témy bezpečnosti, za línie oficiálneho programu bezpečnostného výskumu v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum (FP7).

„Spojením strany ponuky a dopytu v bezpečnostnom výskume a inováciách by malo fórum zabezpečiť relevantnosť výsledkov výskumu a ich úlohu pri rozhodovaní“, povedal Frattini.

Konferencia bola tiež oficiálnym otvorením Európskeho programu bezpečnostného výskumu pod FP7. Prvá výzva na predkladanie projektov bola uverejnená už v decembri 2006.

Bezpečnostný výskum je teraz samostatnou časťou nezávislej tematickej výskumnej oblasti vo výskumnom rámci EÚ – na obdobie 2007-2013 je v tejto kapitole vyčlenených asi 1,4 miliardy eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA