Rozhodnutie o systéme Galileo odložené na október

Ministri dopravy EÚ-27 zrejme požiadajú Komisiu o vypracovanie detailnejšej správy o možnostiach financovania dokončenia satelitného navigačného systému Galileo. Požiadavka bola vznesená po nezhodách v otázke financovania projektu z verejných zdrojov. Ministri by mali prijať definitívne rozhodnutie o projekte v októbri tohto roku.

Krátka správa

Od schôdzky Rady ministrov dopravy, ktorá je naplánovaná na 6.-8. júna 2007, sa očakáva prijatie rozhodnutia o ceste, akou sa bude uberať Galileo. Očakáva sa, že ministri zrejme príjmu len krátke konštatovanie o neschopnosti uzatvoriť koncesovanú zmluvu so súkromným projektovým partnerom a požiadajú Komisiu o detailnejšiu správu zaoberajúcu sa možnosťami financovania dokončenia satelitného systému tak, ako to navrhla 16. mája 2007.

Až po detailnejšom preskúmaní všetkých možností príjme Rada ministrov dopravy záverečné rozhodnutie. O tom, ako získať dodatočné 2,4 mld. eur potrebné na dokončenie Galilea, rozhodnú ministri na svojom zasadnutí v októbri 2007. Rovnako by malo byť rozhodnuté v otázke, akým podielom budú zdieľané kompetencie v prístupe k systému medzi verejným a súkromným sektorom. Infraštruktúra satelitnej navigácie by mala byť funkčná do konca roku 2012.

Komisia navrhla úplné financovanie z verejných zdrojov a načrtla, že zdroje by mohli byť vyčlenené z rozpočtu EÚ. Podľa diplomatov Európsky parlament, ako aj väčšina krajín EÚ-27 podporuje takýto prístup. Na druhej strane Nemecko, Holandsko a Veľká Británia sú viac naklonené scenáru, podľa ktorého by samotné členské štáty poskytli Európskej vesmírnej agentúre (ESA) dodatočné príspevky na dokončenie a prevádzku projektu.

5. júna 2007 boli zverejnené výsledky výskumu Eurobarometra o postoji verejnosti k systému Galileo a o vedomostiach radových občanov o ňom. Vyplýva z neho, že väčšina občanov podporuje financovanie dokončenia systému z verejných zdrojov a to aj v prípade, že o Galileovi nikdy v živote nepočuli.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA