Slovensko podporí krajiny postihnuté migráciou dvoma miliónmi eur

Zaradilo sa medzi prvých 5 krajín, ktoré prispejú na riešenie problému migrácie a tvorbu pracovných miest v susedstve EÚ v rámci Iniciatívy hospodárskej odolnosti (ERI), ktorú riadi Európska investičná banka.

Spolu so Slovenskom do Iniciatívy hospodárskej odolnosti prisľúbilo prispieť Luxembursko (0,4 milióna eur), Poľsko (50 miliónov eur), Slovinsko (0,5 milióna eur) a Taliansko (45 miliónov eur).

Vyplýva to z tlačovej správy Európskej investičnej banky (EIB).

Program má pomôcť pri riešení problémov migrácie v krajinách európskeho južného susedstva a západného Balkánu. EIB v rámci ERI zvýši investície v týchto dvoch regiónoch v rokoch 2016–2020 o šesť miliárd eur. Doteraz rátali s 7,5 miliardami eur. Novými zdrojmi chce investičná banka “zmobilizovať” dodatočných 15 miliárd eur zo súkromných zdrojov.

Podpora nových pracovných miest

Nové finančné príspevky umožnia EIB spustiť osobitný trustový fond ERI a zvýšiť investície do súkromného sektora a kľúčovej infraštruktúry v uvedených dvoch regiónoch. Týmito investíciami sa otvoria nové príležitosti pre vytváranie pracovných miest – najmä pre ženy a mladých ľudí.

Čítajte aj: https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/europoslanci-odobrili-novy-fond-ma-odradzat-od-migracie-do-europy/

Dodatočné zdroje pomôžu zlepšiť kvalitu každodenného života ľudí a podnikateľské prostredie nielen v komunitách, z ktorých pochádzajú migranti, ale aj v hostiteľských a tranzitných krajinách.
Podľa EIB sa iniciatíva stáva jedným z nástrojov pomoci a hľadania riešení hlavných príčin migrácie.

„Blahoželám Slovensku k tomu, že patrí do prvej skupiny krajín – skutočne prvej –, ktoré prisľúbili príspevok pre iniciatívu EIB v oblasti hospodárskej odolnosti,” uviedol viceprezident EIB zodpovedný za ERI Dario Scannapieco. Verí, že príklad týchto krajín budú nasledovať aj ostatné štáty európskej dvadsaťosmičky.

 

Utečenci nie sú pre ľudí dôvod zavrhnúť úniu

 

Dodal, že príspevky z uvedených piatich štátov sú míľnikom pre tento program a umožňujú okamžite zintenzívniť snahy v rámci spoločnej reakcie EÚ na problémy, ktoré predstavuje nútené vysídľovanie obyvateľstva a migrácia.

Nádej pre utečencov

„Investície v rámci Iniciatívy hospodárskej odolnosti sú o vzbudení nádeje a príležitostí pre utečencov, migrantov a miestne obyvateľstvo. Iniciatíva chce posilňovať odolnosť týchto regiónov, napríklad voči vplyvom sýrskej utečeneckej krízy. Ľudom v týchto krajinách musíme poskytnúť perspektívu, čo sa týka pracovných miest, základných služieb a udržateľného rozvoja,” odkázal Scannapieco.

Od spustenia ERI na konci roku 2016 EIB schválila 13 projektov, ktoré predstavujú financovanie vo výške jednej miliardy eur. Z výhod zo samotných pôžičiek partnerských bánk čerpá viac ako 600 malých a stredných podnikov, čo pomôže udržať viac ako 40 000 pracovných miest.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA