Slovensko sa v mierových misiách sústredí na Balkán, Cyprus, Afganistan

Podľa ministra obrany Kašického sa chce Slovensko v oblasti zahraničných mierových operácií sústrediť na tri najdôležitejšie – Balkán, Afganistan, Cyprus.

Krátka správa

Počas oceňovania príslušníkov slovenských mierových síl v misiách ISAF a UNDOF, 18. júna 2007, minister obrany František Kašický povedal, že Slovensko sa chce v budúcnosti v oblasti zahraničných mierových operácií sústrediť na tri misie, pričom každá z nich prebieha pod hlavičkou inej organizácie – Balkán (EÚ), Afganistan (NATO) a Cyprus (OSN).

Do týchto misií majú odchádzať kompaktné organické jednotky doplnené o potrebných špecialistov a Slovensko by malo mať adekvátne zastúpenie aj v riadiacich orgánoch jednotlivých misií.

Slovensko presadzuje na pôde NATO vytvorenie spoločného financovania pri nasadzovaní jednotiek v rámci síl rýchlej reakcie, podobne ako je to v EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA