Súd rozhodol o teroristických fondoch

Európsky súdny dvor konštatoval, že zmrazenie finančných účtov Jásina Abdulláha a Medzinárodnej nadácie Al Barakaat, podozrivých z prepojenia na Usámu bin-Ládina, prebehlo nezákonnou cestou. Európska rada má tri mesiace na to, aby nedostatky odstránila, inak budú finančné prostriedky uvoľnené.

V roku 2002 Európska rada prijala nariadenie 881/2002, ktorým zmrazila bankové kontá Jásinovi Abdulláhovi, občanovi Saúdskej Arábie, a Medzinárodnej nadácii Al Barakaat, ktorej sídlo sa nachádza vo Švédsku. Podnetom pre rozhodnutie bola skutočnosť, že 19. októbra 2001 ich Výbor pre sankcie Bezpečnostnej rady OSN zaradil do zoznamu subjektov podozrivých z prepojenia na teroristickú sieť Al-Kájda a jej hlavu, Usámu bin-Ládina.

Európsky súdny dvor 3. septembra rozhodol, že dotknutým stranám boli finančné účty zmrazené na základe reálnej právomoci Rady, ale bez toho, aby boli rešpektované základné práva podozrivých. Rozsudok konštatuje, že „právo na obhajobu, osobitne právo byť vypočutý, ako aj právo na účinné súdne preskúmanie, zjavne neboli dodržané.“

Hoci sa zmrazenie bankových účtov vykonalo neoprávnene, Nariadenie Rady nie je možné zrušiť hneď, konštatuje verdikt súdu. Príslušné európske inštitúcie musia maximálne do troch mesiacov poškodených vypočuť, vec znalecky preskúmať a odstrániť ostatné nedostatky, inak budú peniaze opäť uvoľnené a ich vlastníci s nimi budú môcť slobodne nakladať. Súd totiž uznal, že zmrazenie účtov v takýchto prípadoch je špecifické a preto sa vykonáva spravidla v momente prekvapenia. Ak by totiž príslušné orgány podozrivého vopred informovali, mohol by prijať opatrenia na zamedzenie výkonu spravodlivosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA