Súd zastavil vydávanie údajov pasažierov do USA

Európsky súdny dvor zarazil vydávanie údajov o leteckých pasažieroch cestujúcich do USA americkým úradom. Podľa jeho rozhodnutia konala Komisia a Rada ilegálne, keď súhlasila s ich vydávaním.

 

Pozadie

V EÚ môžu byť osobne údaje predávané do tretej krajiny len vo „veľmi výnimočných prípadoch“. Rada však 17. mája 2004 prijala rozhodnutie ktorým schválila dohodu medzi EÚ a USA o tom, že európske letecké spoločnosti budú americkým úradom zasielať údaje o pasažieroch mieriacich do USA. Dohoda bola nakoniec už 28. mája 2004 a vstúpila okamžite do platnosti.

septembri 2004 zažaloval kvôli tejto dohode Európsky parlament Komisiu pred Európskym súdnym dvorom. Obvinil ju zo zneužitia právomocí, porušenia základných práv a princípu proporcionality. Parlament tiež pred súdom žiadal anulovanie rozhodnutia Rady o schválení dohody.

Európsky kontrolór ochrany údajov (European Data Protection Supervisor – EDPS) v tom Parlament podporil.

Otázky

Európsky súdny dvor rozhodol 30. mája 2006 že „ani rozhodnutie Komisie že údaje sú v USA adekvátne chránené, ani rozhodnutie Rady schvaľujúce uzavretie dohody o vydávaní (údajov) do tejto krajiny nestojí na potrebnom právom základe“.

Rozhodnutie ESD tak anulovalo rozhodnutia Komisie i Rady. Tým je anulovaná celá dohoda s USA.

Pozície

Komisár EÚ pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini vyhlásil, že sa pokúsi o novú dohodu, tento krát na inom právnom základe no s rovnakým obsahom.

Petern Hustinx, Európsky kontrolór ochrany údajov, si myslí, že rozhodnutie ESD vytvorilo „dieru v ochrane európskych občanov, keď ich údaje sú využívané pre presadzovanie práva“ a žiada prijate celkového a konzistentného právneho nástroja, ktorý by zabezpečil ochranu osobných údajov mimo prvého piliera.

Asociácia európskych aeroliniek (AEA) očakáva, že Komisia a ostatné strany budú spolupracovať na tvorbe „nového právneho rámca, ktorý je v dôsledku rozhodnutia potrebný“.

Europoslanec Jean-Marie Cavada (SES), predseda Výboru EP pre občianske slobody, si myslí, že Parlament musí „ostať na stráži pokiaľ ide o právny základ navrhnutý pre novú dohodu, do prípravy ktorej by mal byť Parlament zahrnutý v skorej fáze. V tejto súvislosti by bolo katastrofou ak by sa rozhodlo v prospech uzavierania bilaterálnych dohôd. Je absolútne potrebná užšia spolupráca medzi troma európskymi inštitúciami.“

Europoslankyňa Sophie In’t Veld (ALDE)nevidí dôvod pre novú dohodu s USA. „V opačnom prípade sa obávam, že Rada sa pokúsi presadiť dohodu podľa tretieho piliera (medzivládna spolupráca) a úplne ignorovať obavy Parlamentu pokiaľ ide o ochranu údajov.“

Europoslanec za skupinu Zelených Cem Özdemir verí, že spolupráca medzi EÚ a Úradom pre clá a ochranu hraníc na Americkom ministerstve pre vnútornú bezpečnosť je potrebná pre ochranu občanov na oboch stranách Atlantiku, no tvrdí že je „možné vytvoriť garancie bez narušenia základných práv“.

Ďalšie kroky

  • Počas prechodného obdobia, do 30. septembra 2006, pokiaľ nadobudne rozhodnutie ESD účinnosť, bude vydávanie údajov pokračovať.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA