Tlak na otvorenie európskeho obranného priemyslu silnie

Dobrovoľne dohodnuté pravidlá na začatie obranného obstarávania v EÚ podporilo 22 členských štátov.

 

Krátka správa

Tvrdenie, že najrýchlejšou cestou k naštartovaniu súťaže v doteraz chránenom sektore obrany bude priajatie nezáväzného kódu, sa ukázalo byť správne.

Iniciatíva na otvorenie obranného priemyslu začala v septembri 2005 a teraz podpísalo až 22 členských štátov dobrovoľný kódex. Nepridali sa iba Španielsko, MaďarskoDánsko. Kvôli zaisteniu národnej bezpečnosti neplatili pre sektor obranného priemyslu všeobecné pravidla voľného obchodu na jednotnom európskom trhu.

Šéf Európskej obrannej agentúry (EDA) Nick Witney, ktorý sa vo veci angažoval povedal: „Režim vytvorí nové možnosti pre firmy naprieč Úniou, upevní našu obranno-technologickú základňu a zaistí väčšiu hodnotu pre ozbrojené sily a pre daňových poplatníkov“.

Kľúčovým operačným elementom je zverejňovanie informácií  – kontrakty o obranných zariadeniach budú zverejnené na elektronickej tabuli, ktorú bude spravovať EDA a to zaistí transparentnosť kritérií pre výber ponúk a rozhodnutí o kontraktoch.

Paralelne s týmto úsilím bude Komisia konzultovať so zainteresovanými aktérmi s cieľom vydať do konca roka 2006 komuniké o obrannom priemysle.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA