USA potrebujú Európanov

Transatlantické vzťahy sú poznačené faktom, že Spojené štáty potrebujú Európanov na podporu legitimity svojich operácií, tvrdí riaditeľ Rady Jim Cloos v exkluzívnom interview pre EurActiv o trendoch v zahraničnej politike EÚ.

 

Krátka správa

EÚ a USA sa stále viac potrebujú, ak chcú mať vplyv na krízové situácie vo svte, tvrdí riaditeľ Rady Jim Cloos, zodpovedný za agendu transatlantických vzťahov: „Jedným z problémov Ameriky v 2003 bolo, že nemala pre akciu v Iraku za sebou EÚ. V modernom probléme je dosť ťažké vyriešiť problém, ak sú Američania a Európania spolu. Stáva sa to takmer nemožným, keď sú rozdelení.“

Jim Cloos radšej vidí dlhodobé trendy, než občasné krízy, aj preto nepovažuje vojnu v Iraku z pohľadu vzťahov EÚ-USA za viac ako epizódu: „Keď som šiel na konferencie, kde ľudia hovorili o „konci transatlantických vzťahov“, povedal som: „Je mi ľúto, ale neviem, o čom hovoríte.“ Predovšetkým preto, že nemôžete ukončiť vzťah vybudovaný na 2,5 biliónoch dolárov pokiaľ ide o investície a obchod, aj keby ste chceli.“

Cloos bránil Washington pred tvrdením, že sa niekedy snaží rozdeliť krajiny EÚ: „Vždy keď sú Európania v niečom rozdelení, ako chcete, aby Američania spolupracovali s EÚ? Samozrejme, že budú potom pracovať s individuálnymi krajinami. Je trochu jednoduché povedať, že nás rozdelili. Sami sme sa rozdelili.“

Pokiaľ ide o Ústavnú zmluvu, jej neúspech nepochybne znamená stratu dokumentu, ktorý by posilnil zahraničnú politiku Únie. Cloos sa však radšej pozerá na konkrétne veci, ktoré sa budujú už teraz.

Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA