USA trvajú na informáciách o cestujúcich

Vysoký americký predstaviteľ pre otázky bezpečnosti Michael Chertoff od europoslancov žiadal, aby ustúpili z opozície voči novej dohode medzi USA a EÚ o poskytovaní súkromných údajov o leteckých pasažieroch protiteroristickým agentúram v Spojených štátoch. Podľa neho je to nevyhnutné pre boj s terorizmom.

Pozadie

Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 začali Spojené štáty žiadať prístup k súkromným údajom, ktoré leteckí pasažieri poskytujú pri objednávaní leteniek – vrátane mena, adresy, ale aj informácií o kreditnej karte, e-mailovej adrese, telefónnom čísle, či rezervácií áut a hotelov (Passenger Name Records – PNR).

Leteckým dopravcom, ktorí to odmietli, hrozí strata práva na pristátie v Spojených štátoch.

Prvá dohoda medzi americkou vládou a Európskou komisiou bola podpísaná v máji 2004. USA získali prístup k 34 rozdielnym typom informácií. Po sťažnosti Európskeho parlamentu však Európsky súdny dvor vyhlásil o dva roky neskôr dohodu za neplatnú. Dôvodom bolo, že nechránila dostatočne základné práva cestujúcich a nebola „založená na dostatočnom právnom základe“ (teda – Komisia ju nemala právo podpísať).

Odvtedy Spojené štáty stále hrozia spoločnostiam, ktoré podmienky nesplnia. Je preto potrebná nájsť novú dohodu, ktorá zaplní právne vákuum, a predíde tak chaosu na európskych letiskách.

V októbri 2006 bol dohodnutý dočasný systém, ten však vyprší v júni 2007. Rokovania o novej zmluve stále prebiehajú.

Otázky

Predstaviteľ americkej vlády pre vnútornú bezpečnosť Michael Chertoff navštívil 14. mája Európsky parlament v snahe presvedčiť europoslancov, že zbieranie súkromných údajov pasažierov transatlantických letov je nevyhnutné pre boj s terorizmom. Členovia Výboru EP pre občianske práva však naďalej pochybujú o metódach USA.

Kľúčovým bodom debaty je, ako dlho majú mať americké úrady právo používať údaje o pasažieroch, kedy majú byť zničené, a ktoré vládne agentúry k nim majú mať prístup.

Michael Chertoff chce, aby nová dohoda umožnila Spojeným štátom podržať informácie dlhšie, ako podľa súčasnej – tri a pol roka pre dáta, ktoré neboli použité, a osem rokov pre ostatné. Podľa neho plánujú teroristi svoje útoky niekoľko rokov.

Žiadal tiež, aby mali protiteroristické agentúry prístup priamo k údajom v počítačoch na letiskách. Európske krajiny zas trvajú na tom, aby leteckí dopravcovia sami presúvali údaje, a tie majú byť agentúram USA pre boj s terorizmom k dispozícii len v prípade, že prijmú podobné štandardy ochrany súkromia, ako platia v EÚ.

Okrem toho EÚ žiada, aby boli dáta anonymné dovtedy, pokiaľ nezodpovedajú niektorému z profilov v teroristickej databáze.

Letný termín sa však blíži a bez dosiahnutia dohody si budú musieť európski dopravcovia vybrať medzi žalobami pre porušenie pravidiel EÚ o ochrane údajov, pokutou až 4700 eur v každom z prípadov, alebo odmietnutím práva na pristátie pri odmietnutí poskytnúť údaje o pasažieroch.

Pozície

Michael Chertoff, predstaviteľ vlády USA pre vnútornú bezpečnosť, pred členmi Výboru EP pre občianske slobody 14. mája povedal: „Zbierame údaje, pretože sa opäť a opäť ukazuje, že to pomáha udržať nebezpečných ľudí mimo krajiny.“

Ak by bol takýto systém funkčný pred útokmi z 11. septembra 2001, bolo by podľa neho odhalených 11 z 19 únoscov lietadiel, „pri minimálnych obetiach na občianskych slobodách“.

„Tvárou v tvár jasným, tragickým ponaučeniam histórie je ťažké vzdať sa nástroja, ktorý má pri minimálnych obetiach občianskych slobôd obrovský potenciál zachrániť životy“, vyhlásil a vyzval „civilizované krajiny“ aby „rešpektovali navzájom právo (občanov) na súkromie“. Podčiarkol, že tradičné právne a politické nástroje sa nehodia pre riešenie nových teroristických hrozieb 21. storočia.

Holandská liberálna europoslankyňa Sophia in ‘t Veld (ALDE), autorka Odporúčania Rade o negociačnej stratégii pre dohodu s USA o údajoch pasažierov varovala, že neprebehlo dôveryhodné hodnotenie efektívnosti takých opatrení. Podľa nej sa útokom z 11. septembra nezabránilo nie kvôli nedostatku informácií, ale kvôli neschopnosti tajných služieb použiť informácie.

Vyslovila tiež nespokojnosť s faktom, že občania EÚ sú chránení Zákonom USA o ochrane súkromia len na základe „vládnej dobrej vôle, ktorá môže byť kedykoľvek stiahnutá, a nie na základe legislatívneho aktu“. Nemecké predsedníctvo a Komisiu vyzvala, aby uzavrela dohodu, ktorá „reflektuje americké i európske právne princípy a záujmy a nie nanucuje jednostranne štandardy a želania USA“.

Nemecký europoslanec Herbert Reul (EPP-ED) však svojim kolegom pripomenul, že čas na vyrokovanie dohody o PNR sa míňa a pozitívny výsledok je kriticky dôležitý.

Ďalšie kroky

  • 31. júl 2007: vyprší dočasná dohoda o PNR

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA