V Rusku predĺžili funkčné obdobia

Horná komora ruského parlamentu jednomyseľne schválila návrh prezidenta Medvedeva na predĺženie funkčného obdobia prezidenta zo štyroch na šesť rokov. Súčasne sa predĺži volebné obdobie Štátnej Dumy, zo štyroch na päť rokov.

Horná komora ruského parlamentu, ktorá je zložená zo zástupcov samosprávnych regiónov Ruska, schválila predĺženie funkčných období:

  • funkčné obdobie ruského prezidenta sa predĺži zo štyroch na šesť rokov,
  • funkčné obdobie Štátnej Dumy sa predĺži zo štyroch na päť rokov.

Obe zmeny dĺžky zotrvania v úradoch sa začnú uplatňovať po skončení súčasných mandátov prezidenta a poslancov. Súčasne sa ustanovuje mechanizmus, na základe ktorého bude vláda v Moskve povinná predkladať parlamentu výročné správy o svojej činnosti. Poslanci budú o správe hlasovať, budú ju môcť odmietnuť, ale súčasne budú mať právo požadovať od jednotlivých členov vlády zodpovedanie svojich otázok.

Pre schválenie ústavných dodatkov v Rusku sa vyžaduje súhlas minimálne dvoch tretín hlasov všetkých regiónov. Návrh prezidenta jednomyseľne podporilo všetkých 83 regiónov, informovala tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na dnes (22.12.) vydanú rezolúciu hornej komory. „Rezolúciu predložíme na podpísanie prezidentovi,“ komentoval výsledok hlasovanie predseda hornej komory, Sergej Mironov.

Dmitrij Medvedev, ruský prezident, sa za predĺženie funkčných období vyslovil na začiatku novembra tohto roka. Argumentoval, že krok je nevyhnutný pre naplnenie všetkých volebných prísľubov budúcich administratív, a súčasne je predpokladom pre úspešné dokončenie vytýčených reforiem a demokratizácie krajiny. „Som presvedčený, že náš pokrok smerom k slobode a demokracii bude úspešný a neochvejný len vtedy, ak bude prestíž prezidenta a Štátnej dumy dostatočne vysoká a bude sa zakladať na praktických výsledkoch ich aktivít, a ak budú mať dosť času na premietnutie svojich sľubov do praxe,“ povedal v tom čase prezident (EurActiv 05/11/08).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA