Viac policajnej spolupráce v EÚ

Ministri EÚ sa dohodli na novom systéme, ktorý má napomáhať polícii pri zdieľaní informácií o DNA, odtlačkoch prstov, osobách podozrivých zo spáchania zločinov a registračných údajoch áut.

Krátka správa

Ministri vnútra a spravodlivosti EÚ sa 11. júna dohodli na posilnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnému zločinu. Do rámca práva Únie sa tak Rozhodnutím Rady dostali dôležité časti Zmluvy z Prüm, ktorá zabezpečovala policajnú spoluprácu, výmenu DNA profilov, odtlačkov prstov a poznávacích značiek áut.

Zmluvu z Prüm podpísalo Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Luxembursko, HolandskoRakúsko 27. mája 2005. Teraz sa stala súčasťou legislatívy EÚ a bude implementovaná všetkými členskými krajinami.

Po jej implementácii budú mať určené kontaktné body v členských krajinách prístup do spomínaných databáz v iných krajinách EÚ. Nie je to však priamy vstup – polícia bude môcť napríklad len porovnať vzorku s databázami v iných štátoch, až keď nájdu zhodnú, môžu požiadať o sprístupnenie údajov.

Podpredseda Komisie Franco Frattini, zodpovedný za oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, dohodu privítal: „Je to výsledok veľmi prospešných rokovaní v Rade, ktoré mali cieľ rýchlo dosiahnuť reálny pokrok. Cezhraničný zločin a terorizmus vyžadujú efektívnu cezhraničnú reakciu polície a trestnoprávnych orgánov. Je to veľmi dôležitý prvý krok v implementácii princípu dostupnosti.“

Britská ministerka vnútra Joan Ryan v reakcii na dohodu o transfere ustanovení Dohody z Prüm vyhlásila: „Som potešená, že sme dnes dosiahli dohodu v tejto dôležitej otázke. Navrhované opatrenia pomôžu ochrániť verejnosť zlepšením schopnosti orgánov presadzujúcich právo v EÚ zdieľať navzájom informácie.“

„Zločinci nerešpektujú hranice. Je preto životne dôležité, aby naše orgány presadzujúce právo mali po ruke spôsob, ako získať čo najrýchlejšie informácie z iných členských krajín, ktoré im pomôžu pri prevencii a vyšetrovaní zločinov.“

Britský konzervatívny europoslanec Syed Kamall však pre BBC popísal dohodu ako „nebezpečný obľúbený projekt Nemeckého predsedníctva“. „Jeho presadením Nemci ignorovali názory Európskeho parlamentu a výhrady šéfa EÚ pre ochranu údajov… Zo zavretými očami kráčame v ústrety Big Brother Európe, a naša vláda sa na to len prizerá.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA