Vrátiť alebo prerozdeliť sa podarilo len zlomok migrantov

V minulom roku prišlo do Talianska a Grécka viac ako jeden milión migrantov. Len 3 % z nich bolo vrátených do svojich krajín pôvodu alebo prerozdelených v rámci EÚ.

Mnohí z migrantov, ktorí neboli premiestnení alebo poslaní domov cestovali ďalej po Európe, aby požiadali o azyl v cieľovej krajine povedal európsky zdroj pre EurActiv.com.

Podľa agentúry Eurostat požiadalo v roku 2015 o azyl v EÚ takmer 1,3 milióna ľudí. Údaje pritom nie sú konečné, očakáva sa, že sa počet zvýši.

“Musíme zabezpečiť ochranu migrantom, ktorí majú na ňu nárok. Ale nemôžu sa sami rozhodnúť, do ktorého štátu pôjdu,” povedal eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopoulos na tlačovej konferencii v Bruseli.

Do Grécka a Talianska prišlo minulý rok viac než milión migrantov, z čoho len 497 sa zatiaľ podarilo premiestniť v rámci členských štátov a 33 590 sa vrátilo späť, buď dobrovoľne alebo z donútenia.

Avramopoulos pripustil, že utečenecká kríza zasiahla Európu nepripravenú. “Tí, ktorí už prekročil hranice strednej Európy museli mať vybraný cieľ, krajiny ako Nemecko, Švédsko či Dánsko. Buďme realisti, žiadne prekážky, žiadne ploty im nezabránia, aby sa dostali, kam chcú.”

Situácia by podľa neho vyzerala úplne inak, keby tzv. hotspoty, registračné centrá pre utečencov, v Taliansku a Grécku fungovali.

Grécko pritom sľúbilo, že hotspoty budú pripravené do februára. V súčasnosti má viac než 12 000 prijímacích miest s kapacitou 50-tisíc ľudí.

Taliansko má podľa Komisie dostatok registračných centier, chýbajú mu však miesta pre utečencov, ktorí nedostanú azyl. Krajina má 420 z potrebných 1252 prechodných ubytovaní, kde majú byť utečenci umiestnení, kým ich nepošlú späť.

Správa Komisie ukázala, že Európska únia pri riešení utečeneckej krízy zlyháva. Niektoré krajiny v reakcii na vysoký príliv migrantov do Európy obnovili hraničné kontroly v rámci schengenského priestoru.

Európska exekutíva spustila právne kroky proti Taliansku, Grécku a ďalším členských štátom vrátane Nemecka za to, že neimplementovali spoločné azylové predpisy do vnútroštátneho práva. Správa Komisie Grécka sa zároveň vyžaduje návrat k plneniu Dublinského dohovoru, podľa ktorého musia migranti požiadať o azyl v tej krajine EÚ, do ktorej prišli ako prvej

Komisia tiež zhodnotila pokrok v rokovaní s Tureckom. EÚ sľúbila tureckým občanom uvoľnenie vízového režimu pre a finančnú podporu v hodnote 3 miliárd eur na riešenie utečeneckej krízy.

Niektorí utečenci prichádzajú z Turecka späť do Grécka. Dohoda o opätovnom prijatí osôb, by mala zaručovať návrat ľudí späť do Turecka a by mala byť pripravená do 1. júna tohto roka.

Migračná kríza v číslach:
Grécko:
– 880 000 migrantov prišlo do Grécka v roku 2015
– 19 591 bolo vrátených
– 218 bolo presídlených
– 860 409 migrantov je stále v EÚ (97,8%)

Taliansko
– 170 000 migrantov prišlo do Grécka v roku 2015
– 14 000 bolo vrátených
– 279 bolo presídlených
– 155 721 migrantov je stále v EÚ (97,8%)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA