Aby EÚ nebolela hlava z vodky

Po hlasovaní v najvplyvnejšom výbore veria poslanci v kompromis pri označovaní vodky a jej výrobe aj z netradičných surovín.

Krátka správa:

30. januára poslanci Parlamentu na rokovaní Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) zamietli nápad Komisie (návrh predstavila 21. decembra 2005) na tri rôzne klasifikácie liehovín v súlade s vymedzenými kritériami výroby a označovania: liehoviny, osobitné liehoviny a iné liehoviny.

ENVI výbor hlasoval aj proti návrhu Komisie zakázať ochucovanie liehovín a  povinnosť označovať sladidlá na etikete.

Britskí konzervatívci sa opätovne tešili z úspechu jedného zo svojich pozmeňovacích návrhov k označovaniu vodky. Podľa textu Komisie tento názov mal byť výlučne používaný pre tie druhy liehovín vyrobených z obilia alebo zemiakov, prípadne z melasy (cukrová repa). Vodka sa ale podľa EP môže vyrábať aj z ovocia, čo však bude potrebné uviesť na etikete. Ak sa použije viacero ingrediencií, musí byť označená ako „miešaná vodka“.

John Bowis, konzervatívny eurposlanec uviedol: „Vodka vo Veľkej Británii bude naďalej rovnako jednoducho označená. Pokus Poliakov a Škandinávcov obmedziť toto označenie len vlastné produkty, stroskotal.“ 30 % britskej vodky sa vyrába z cukrovej melasy, ktorá sa nepoužíva v krajinách s tradičnou výrobou. Pri výrobe vodky prechádza alkohol destiláciou až kým neobsahuje 1 % aromatických látok, ktoré sú vo whisky alebo koňaku; následne sa to riedi vodou. Poslanci určili pre vodku obsah minimálne 37,5 % alkoholu.

Hlasovalo sa aj o ochrane názvov geografického pôvodu označením, ako je napríklad „Islay Single Malt Whisky”, „korn“ pre ražnú pálenku v Rakúsku, či „slivovice“ pochádzajúca výlučne z ČR. Správu o vodke Parlament bude schvaľovať počas plenárneho zasadnutia 12. – 15. marca 2007, stanovisko Rady sa očakáva v apríli.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA