Aj Poľsko má vtáčiu chrípku

Poľské úrady potvrdili výskyt vysoko nákazlivého vírusu vtáčej chrípky H5N1 u divých labutí neďaleko Varšavy.

Krátka správa

Poľské úrady potvrdili vírus vtáčej chrípky H5N1 u uhynutých labutí v meste Toruň severozápadne od Varšavy. Okamžite boli zavedené dohodnuté predbežné ochranné opatrenia, ktoré už platia vo všetkých postihnutých krajinách EÚ.

Vysoko nákazlivý vírus H5N1 bol v EÚ zaznamenaný už vo Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, na Slovensku, v Slovinsku, Švédsku a v Taliansku. Z nečlenských susedných krajín EÚ sú postihnuté Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Rusko, Švajčiarsko, Turecko a Ukrajina.

Veterinárni experti EÚ sa najbližšie stretnú 7.-8. marca 2006, aby prerokovali najnovší vývoj situácie. Medicínski experti budú diskutovať aj o opatreniach na prevenciu šírenia H5N1 medzi málo odolnými vtákmi v zoologických záhradách členských štátov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA