Ak ochorieť, tak v Holandsku

Slovensko sa v kvalite zdravotníctva v rebríčku 31 európskych krajín umiestnilo na 22. mieste. Európsky zdravotnícky uživatelský index (EHCI) hodnotil európske zdravontíctva z pohľadu kategórií dôležitých pre pacientov. Najlepšie z neho vyšlo s predstihom Holandsko.

Nalepšie si v 4. ročníku celoeurópskeho hodnotenia zdravotníckych systémov, ktoré pripravuje organizácia Health Consumer Powerhouse počínali okrem Holandska, Dánsko, RakúskoLuxembursko.

Holandsko má podľa indexu EHCI najplepší zdravotnícky systém v Európe. Za posledné štyri roky sa umiestnilo vo všetkých indexoch do prvých troch miest. Tento rok zvíťazilo s veľkým bodovým náskokom.

“Ak by sa Obamov tím pre oblasť zdravotníctva chcel pozrieť do Európy pre inšpiráciu, mali by a študovať práve holandský systém”, hovorí prezident Health Consumer Powerhouse, Johan Hjertquist.  

Z východenej Európy sa dobre umiestnilo napríklad Estónsko (11. miesto), ktoré podľa analýzy bolo schopné poskytnúť kvalitné zdravotncícke služby za relatívne nízku úroveň výdavkov.

Index zaradil slovenský systém zdravotníckej starostlivosti na 22. miesto z celkového počtu 31.

Slovensko zaznamenalo určité zlepšenia, čo sa týka práv pacientov, informácií ako aj výsledkov. Je tiež pozoruhodné, že Slovensko zaviedlo farmakopeau (liekopis) upravenú pre laikov; takéto uživatelské informácie su veľmi vzácne v strednej Európe!” podotkol Dr. Arne Björnberg, riaditeľ výskumu.

“Naším hlavným doporučením je pokračovať vo zvyšovaní kvality výsledkov zavedením preventívnych opatrení pre už diagnostikované liečenia” povedal Johan Hjertqvist. Medzi ďalšie odporúčania pre Slovensko patrí lepšie využitie riešení e-Health, ktoré by zvýšili bezpečnosť a efektívnosť a rýchlejšie zaraďovanie nových liekov.

Health Consumer Powerhouse analyzuje zdravotnícke systémy v Európe s perspektívy pacienta. Bodujú ich v niekoľkých kategóriách  – Práva pacientov a informácie, e-Health, čakacie doby na liečbu, výsledky, rozsah a dopad poskytovaných služieb a farmaceutiká. Každá z kategoria má viacero ďalších indikátorov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA