Brusel uvažuje o zákaze fajčenia v celej EÚ

Komisár Špidla by rád videl v platnosti zákaz fajčenia na všetkých pracoviskách v EÚ, vrátane barov. Legislatívny návrh sa však do konca pôsobenia tejto Komisie neočakáva.

“Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby boli všetky pracoviská pre zamestnancov bezpečné”, povedala novinárom hovorkyňa komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť šancí Vladimíra Špidlu Chantal Hughes. “V tomto štádiu nemáme pocit, že sa tak deje a preto komisár uvažuje nad zákazom fajčenia na všetkých pracoviskách.”

Špidlova hovorkyňa tiež potvrdila, že zákaz by sa mal týkať aj barov, reštaurácií, pubov atď, kde sú zamestananci vystavení pasívnemu fajčeniu každý deň.

Zatiaľ sú takéto úvahy len v počiatočnej fáze a Komisia plánuje spustiť verejné konzultácie k takémuto opatreniu. Akýkoľvek legislatívny návrh by mal počkať na novú Komisiu, ktorá by sa ujme úradu v novembri budúceho roka.

Brusel v minulosti odporučil členským štátom, aby prijali na národnej úrovni zákony, ktorými ochránia nefajčiarov pred zhubnými následkami pasívneho fajčenia. Len niekoľko krajín zakázalo fajčenie vo všetkých uzavretých verejnených priestoroch vrátane barov a reštaurácií (Írsko, Taliansko, Švédsko), v ostatných sa opatrenia chrániace nefajčiarov do veľkej miery líšia.

Na Slovensku sa už dlho pripravujue novela zákona o ochrane nefajčiarov. Podľa posledného kompromisu medzi zdravotníkmi a podnikateľmi by malo byť zakázané fajčenie vo všetkých stravovacích zariadeniach a baroch s výnimkou tých, v ktorých sa dá stavebne oddeliť fajčiarska a nefajčiarska časť. Fajčiarska časť by nemala byť väčšia ako polovica celkovej plochy zariadenia a nesmie sa ňou prechádzať do nefajčiarskej časti. Schváliť ju musí ešte Národná rada a platiť by mala od začiatku roku 2009.

Podľa údajov Európskej komisia zabije pasívne fajčenie ročne v EÚ až 80 tisíc ľudí. Podpora zo strany verejnej mienky pre opatrenie v rámci tzv. “smoke free policies” je pomerne vysoká. Niektoré štúdie z krajín, kde sa zaviedol širší zákaz fajčenia hovoria o nižšom počte prípadov hospitalizácie pacientov s infarktom a pokles v predaji cigariet.

Európska únia dbá aj na bezpečnosť fajčiarov. Od roku 2011 by mali byť na európskom trhu povinné tzv. samozhasínacie cigarety. Cigaretový papier bude hrubší, zložený z viacerých vrstiev, čo spôsobí, že horiaci tabak zhasne, pokiaľ sa z cigarety 60 sekúnd nepotiahne.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA