Budúcnosť európskeho zdravotníctva

V Lisabone sa 12.-13. júla uskutočnil okrúhly stôl o stratégiách v oblasti zdravotníctva v Európe. Podujatie má prispieť k debate o stratégii EÚ pre oblasť zdravia.

Krátka správa

Európska únia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetová zdravotnícka organizácia ale aj Rada Európy sa snažia o zapracovanie strategického prístupu do svojich aktivít v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti. Okrúhly stôl  organizovaný portugalským  ministerstvom zdravotníctva bol fórom na diskusiu, ktorá má prispieť k debate o stratégii EÚ pre oblasť zdravia. Na podujatí sa zúčastnila aj europoslankyňa Irena Belohorská (NI).

Cieľom podujatia bolo definovať strategický rámec pre oblasť zdravia, ktorý by pomohol pri formulovaní konkrétnych cieľov a úloh a pri vytvorení nástrojov a mechanizmov na dosiahnutie týchto cieľov v spolupráci s jednotlivými členskými krajinami EÚ a medzinárodnými organizáciami.  Toto stretnutie sa  venovalo otázkam ako napr. veľké rozdiely medzi zdravotníckymi systémami členských štátov, legislatíva v oblasti zdravotníckych služieb, problém vzrastajúceho počtu rakovinových ochorení v Európskej únii či mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Závery a odporúčania  okrúhleho stola budú prezentované Portugalskému predsedníctvu s návrhom na ich postúpenie na rokovanie Rady pre zamestnanosť, sociálne veci a zdravie – EPSCO (december 2007) ako odporúčaná pracovná agenda, ktorá by mala byť posilnená počas Slovinského predsedníctva (prvá polovica 2008).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA