Dôležité nápisy na potravinách

Parlamentný Výbor pre životné prostredie vydal odporúčania, týkajúce sa druhého čítania nariadenia o zdravotných informáciách na potravinách a nápojoch v Parlamente.

 

Krátka správa

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie (ENVI) 21. marca 2006 schválil odporúčania k návrhu Komisie o zdravotných a nutričných informáciách na potravinách , ktorá má v máji 2006 prejsť druhým čítaním v Parlamente. Kontroverziu medzi Parlamentom a Komisiou vyvolala požiadavka, že potraviny musia spĺňať určitý nutričný profil, a žiadosť, aby niektoré zdravotné informácie na potravinách podliehali autorizácii.

Parlament v prvom čítaní odhlasoval odstránenie článku 4 o nutričných profiloch (zameraného na používanie zdravotných informácií na propagáciu potravín s vysoký obsahom cukru, soli či tuku), no Rada túto úpravu zamietla. Odporúčania Výboru ENVI pre druhé čítanie však opäť obsahuje zmienku o článku 4. Tento článok už v druhom čítaní nemôže byť vypustený, a na jeho zmenu je potrebných 367 hlasov (kvalifikovaná väčšina). Europoslanci, ktorí si želajú preformulovanie článku 4 preto do polovice mája musia spojiť svoje sily.

Čo sa týka autorizačnej procedúry (článok 15), Výbor ENVI zmenil pôvodný návrh Komisie kompromisom (pozmeňovacie návrhy 192-4), ktorý by nahradil autorizačnú procedúru, navrhovanú Komisiou, „systémom registrácie“, zameraným na skrátenie procedúry na šesť mesiacov, zároveň ponechávajúc Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín dostatok času na vedecké zhodnotenie.

Po druhom čítaní v Parlamente v máji 2006 má Rada štyri mesiace na zhodnotenie pozmeňovacích návrhov Parlamentu. Ak Rada neschváli všetky pozmeňovacie návrhy v podobe vypracovanej Parlamentom, v októbri 2006 bude nasledovať dvojmesačné zmierovacie konanie. Celý proces by tak mohol byť ukončený začiatkom roka 2007. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA