EÚ dá 214 miliónov eur na boj s vtáčou chrípkou

Komisia a členské štáty EÚ prisľúbili 214 miliónov eur na pomoc krajinám, najviac postihnutým vtáčou chrípkou.

 

Krátka správa

Medzinárodné spoločenstvo vyzbieralo 1,57 miliardy eur na pomoc v boji s vtáčou chrípkou v najviac postihnutých krajinách. Výsledná suma prekročila cieľovú sumu 1 miliarda eur, stanovenú Svetovou bankou, a bude použitá na vybudovanie kapacít a infraštruktúry pre boj s vtáčou chrípkou v postihnutých krajinách.

EÚ prispeje spolu 214 miliónmi eur, čím sa na donorskej konferencii v Pekingu 17.-18. januára 2006 zaradila na druhé miesto za USA s 276 miliónmi eur. Konferencia bola pokračovaním iniciatívy USA /EurActiv.sk, 3. október 2005) na reštrukturalizáciu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.

Komisia sľúbila 100 miliónov eur a jednotlivé členské štáty spolu viac ako 114 miliónov eur. Dvadsať miliónov z príspevku Komisie je určených na mimoriadnu výzvu na podávanie návrhov o vtáčej chrípke v súlade so Šiestym rámcovým programom EÚ pre výskum (FP6). V súlade s FP5 FP6 už bolo do tohto výskumu investovaných dvadsaťjeden miliónov eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA