EÚ si posvieti na aditíva

Výbor pre životné prostredie EP odporúča, aby sa tri stovky aditív preverili zo zdravotného a bezpečnostného hľadiska. Parlament o tom bude hlasovať toto leto.

Krátka správa

Nové schvaľovacie postupy EÚ pre potravinové aditíva mali by byť schválené ešte v tomto roku. Tento návrh Komisie uprednostňujú aj poslanci Parlamentu.
Nové nariadenie sprísni povoľovacie kritériá pre prídavné látky do potravín, ako sú sladidlá, farbivá, látky pre výrobu obalov, ale tiež konzervačné látky, antioxidanty, emulgátory a želírovacie látky. Nariadenie nahradí približne tucet v súčasnosti platných legislatívnych noriem.

Takmer jednohlasne (54 hlasov za a 1 proti) sa výbor zhodol v otázke nových predpisov, ktoré stanovujú aditívam tri podmienky:

  • nesmú ohroziť zdravie spotrebiteľa,
  • musia byť „technologicky nevyhnutné“ v prospech spotrebiteľa,
  • nesmú spotrebiteľa akokoľvek zavádzať.

Pre približne 300 na trhu sa nachádzajúcich látok sa prijme viacstupňovaný posudzovací program od budúceho roka. Aditíva, ktoré sa neobjavia na novom zozname povolených látok, budú automaticky zakázané.Podmienky bude kontrolovať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín so sídlom v Parme (Taliansko). Podľa slov švédskej poslankyne a spravodajkyne Åsa Westlundovej (PES, SE) “Spotrebitelia majú právo vedieť, čo jedia”.

Ohľadne sladidiel a farbív vyhlásili poslanci, že tieto sa smú používať len v prípade, ak sa požadovaná chuť nedá dosiahnuť prírodnými koreninami.

8. mája 2007 bude hlasovať o dvoch podobných nariadeniach o enzýmoch a zvýrazňovačoch chuti. V pléne sa má o celej sérii nariadení hlasovať v júni alebo v júli 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA