EÚ zakáže zapaľovače, nebezpečné pre deti

Spotrebiteľské organizácie uvítali rozhodnutie Komisie zakázať dovoz a predaj zapaľovačov, ktoré nezodpovedajú vysokým štandardom bezpečnosti pre deti.

 

Krátka správa

V EÚ v súčasnosti neexistuje špecifická legislatíva, aplikovateľná na zapaľovače. Pre ich bezpečnosť však platia dva druhy technických štandardov: medzinárodný štandard špecifikuje kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť zapaľovačov spolu so zodpovedajúcim testovaním vo výrobnom procese, no nezahŕňa ustanovenia bezpečnosti pre deti. Tú upravuje druhý, európsky štandard.

Komisia od júla 2005 presadzuje legislatívu, podľa ktorej by sa na trh v členských štátoch mohli dostať iba zapaľovače s tzv. detskou poistkou. To by zabránilo predaju nových druhov zapaľovačov, napr. v tvare hračiek, ktoré priťahujú deti a sú považované za nebezpečné.

Výbor, zriadený v súlade s Všeobecnou smernicou pre bezpečnosť produktov (GPSD) na stretnutí expertov z členských krajín 8.-9. februára 2006 predstavil revidovaný návrh nariadenia, ktoré obsahuje dôkazy v prospech zapaľovačov s detskou poistkou. Komisia by ho mala schváliť v najbližších mesiacoch.

Členské štáty môžu aj naďalej vyrábať zapaľovače bez poistky a vyvážať ich do krajín, ktoré na ne nemajú také prísne bezpečnostné požiadavky, čo sa týka detí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA