EÚ zdôrazňuje potrebu solidarity v boji proti AIDS

Ministri zdravotníctva EÚ-27 dali najavo svoj zámer vyjednávať s farmaceutickými spoločnosťami o liečbe ochorení spôsobovaných retro vírusmi. Liečba by mala byť poskytovaná za primerané ceny, pri čom zdôraznili potrebu solidarity s chudobnejšími národmi.

Krátka správa

31. mája 2007 diskutovali ministri zdravotníctva EÚ-27 o boji proti HIV/AIDS v EÚ a susedných krajinách. Záverom rozhovorov je konštatovanie, že prevencia je kľúčom v tomto boji a občianska spoločnosť, médiá a súkromný sektor by sa mali taktiež pripojiť k tejto snahe. Rada ministrov prijala závery založené na záveroch konferencie o HIV/AIDS organizovanej Nemeckým predsedníctvom v marci 2007.

Zameriavajúc sa na prístup k liečbe ochorení spôsobovaných retro vírusmi, ministri podčiarkli „potrebu vyjednávania s farmaceutickým priemyslom a [potrebu] demonštrovania solidarity s krajinami s ekonomickými ťažkosťami.“

Boj proti HIV/AIDS je jednou z priorít Nemeckého predsedníctva a kancelárka Angela Merkelová povedala, že táto téma bude rovnako diskutovaná aj na nadchádzajúcom júnovom summite hláv štátov a vlád EÚ. Nemecko je v súčasnosti taktiež predsedníckou krajinou Skupiny ôsmych (G8) najvyspelejších štátov. Na tejto pôde rovnako zdôrazňuje potrebu posilňovania systémov zdravotnej starostlivosti v afrických krajinách. Na summite G8 (6.-8. jún 2007) bude HIV/AIDS jednou z hlavných tém.

Komisia 31. mája 2007 odobrila príspevok EÚ  za rok 2007 do Svetového fondu pre boj s AIDS, tuberkulózou a maláriou a vzápätí na to navrhla vyčlenenie dodatočných 100 mil. eur ročne pre obdobie 2008-2010. Znamená to, že EÚ by tak prispela do Fondu sumou vyššou ako 400 mil. eur v priebehu štyroch rokov. Od roku 2002 prispela EÚ do Fondu sumou viac ako 500 mil. eur. Fond pomáha predovšetkým rozvojovým krajinám.

Pokiaľ ide o jednotlivé členské krajiny EÚ, samotné Francúzsko prisľúbilo od roku 2002 Fondu približne 1 mld. eur. Na druhej strane najvýznamnejší darca Fondu – USA – doteraz prispel sumou vo výške 2,2 mld. eur. 30. mája 2007 prezident Bush oznámil svoj zámer zdvojnásobiť objem peňazí, ktorým budú USA podporovať boj proti AIDS vo svete. Za obdobie 10 rokov by tak USA prispeli v boji proti HIV/AIDS sumou približne 36 mld. eur (48,3 mld. USD).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA