Európa by mohla nakaziť osýpkami rozvojový svet

Štúdia odhalila, že vírusové ochorenie osýpky zostáva naďalej v Európe problémom. Ohrozuje to cieľ EÚ úplne eliminovať túto chorobu zo svojich geografických polôh do roku 2010 a zároveň existuje riziko, že sa vírus z rozvojových krajín prenesie medzi zraniteľnejšiu populáciu rozvojových krajín.

Štúdia, ktorá bola publikovaná dnes v magazíne The Lancet a spolufinancovala ju Európska komisia, tvrdí, že osýpky v Európe pretrvávajú napriek začleneniu vakcinácie proti tejto chorobe do rutinného detského očkovania pred viac ako 20 rokmi. Vírusové ochorenie spôsobuje vysoké horúčky a sprevádzajú ho vyrážky po celom tele pacienta.

Nové zistenia spochybňujú cieľ, ktorý si spoločne EÚ a Svetová zdravotnícka organizácie (WHO) stanovili – eliminovať chorobu z Európy do roku 2010, tvrdí štúdia.

Štúdia, ktorú zostavila skupina EUVAC.NET analyzovala dáta o osýpkach z 32 európskych krajín počas obdobia 2006-2007. Zistila, že sa spolu za sledované obdobie vyskytlo v Európe viac než 12 000 prípadov ochorenia, z ktorých 85 % pripadlo na 5 krajín: Nemecko, Taliansko, Rumunsko, Švédsko a Veľkú Britániou. Slovensko bolo jednou z deviatich krajín, ktoré nezaznamenalo žiadny prípad tohto ochorenia za sledované roky. 

Autorov správy znepokojuje, že v niektorých oblastiach klesla úroveň zaočkovanosti pod očakávania: „Vysoká miera incidencie osýpok v niektorých európskych krajinách odhalila suboptimálne vakcinačné pokrytie.“ Napríklad prepuknutie osýpok je vysoká medzi skupinami, ktoré majú proti očkovaniu náboženské výhrady napríklad v holandskom “biblickom páse” (časť krajiny obývaná konzervatívnymi protestantmi) a medzi kočujúcimi komunitami Rómov v Rumunsku.

Pre zlepšenie situácie je podľa správy potrebné, aby krajiny “identifikovali  a monitorovali špecifické prekážky pre elimináciou osýpok a navrhli vhodné riešenia“.

Experti na imunológiu Jaques Kremer a Claude Muller z luxemburského Laboratoire National de Santé (CRP), ktorí komentovali nové zistenia konštatovali, že v Európe určite je priestor na zlepšenie, aby sme sa vyhli “potenciálne trápnej situácii” vzniku vírusu osýpok pochádzajúceho z kontinentu, ktorý bude viesť  k vysokej úmrtnosti na osýpky v rozvojových krajinách.

Najväčším rizikom je podľa Kremera a Mullera to, že Európa by mohla „exportovať osýpky do krajín so slabou zdravotnou starostlivosťou a vysokou mierou úmrtnosti.” Prenos vírusu osýpiek z Európy už spôsobil niekoľko prepuknutí choroby v Južnej Amerike, poznamenali. 

„Bohaté krajiny musia byť zodpovedné, tak aby sa krajiny chudobné na zdroje nemuseli obávať návratu osýpok z Európy“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA