Európania chcú lepšie označovanie potravín z GMO

Signatári petície Greenpeace žiadajú zmenu pri označovaní GM potravín: ide o mlieko, vajcia, mäso a ďalšie potraviny zo zvierat kŕmených GM produktmi.

Krátka správa:

5. februára 2007 odovzdali komisárovi pre zdravotníctvo Markovi Kyprianou petíciu podpísanú vyše miliónom Európanov. Žiada sa v nej označovanie produktov živočíšneho pôvodu, akými je mlieko, maslo, vajcia a iné výrobky pochádzajúce zo zvierat, ktorých krmivo bolo geneticky modifikované. Za Slovensko sa pod kamapaň pripojilo k európskej petícii za zavedenie označovania živočíšnych produktov zo zvierat kŕmených krmivom s obsahom GM zložky 16 600 občanov.

Európska únia by mala podľa signatárov zaručiť spotrebiteľom možnosť voľby pri nákupe potravín. Podľa súčasnej európskej legislatívy podliehajú všetky výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy (GMO) alebo sú z GMO zložené požiadavke na opätovné zistenie pôvodu výrobku a podmienkam pre ich označovanie.

Legislatíva GMO potravín a krmív však nepožaduje označenie takých výrobkov, ktorých stopy GMO sú nižšie ako 0,9 % za predpokladu, že prítomnosť geneticky modifikovanej látky nie je zámerná alebo je technicky nevyhnutná. Výrobky, ako mäso, mlieko alebo vajcia pochádzajúce zo zvierat kŕmených geneticky modifikovaným krmivom alebo ošetrovaných geneticky modifikovanými liečivami sú z pravidiel pre označovanie a spätné zisťovanie pôvodu vyňaté.

Podľa názoru Greenpeace „strava hospodárskych zvierat v Európe typicky pozostáva až z 30% z GMO, čo je asi 20 miliónov ton GMO, ktoré každoročne vstupujú do potravinového reťazca EU bez toho, aby o tom boli spotrebitelia informovaní.“

„Terajšia situácia nedostatočne informuje a chráni spotrebiteľa. Je predsa neprijateľné, že výrobky z geneticky modifikovanej sóje, či kukurice sú označované pri obsahu GM zložky nad 0,9 percenta a napr. mlieko zvierat kŕmených celý život GM krmivom označené byť nemusí. Spotrebitelia majú právo vedieť, čo obsahujú potraviny, ktoré jedia. Označovanie by preto malo platiť aj na živočíšne produkty, ako je mlieko, mäso a vajcia,“ povedala Martina Badidová, koordinátorka genetickej kampane Greenpeace.

Nedávny prieskum Eurobarometra k biotechnológiám a biológii naznačuje, že medzi občanmi EÚ narastá optimizmus voči lekárskym a priemyselným biotechnológiám. Občania sú však krajne, s výnimkou niekoľkých krajín, proti poľnohospodárskym biotechnológiám. Európania v prieskume považujú GM potraviny za „neužitočné, morálne neprijateľné a pre spoločnosť rizikové“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA