Francúzsko a Holandsko najlepšie pripravené na vtáčiu hrozbu

Podľa najnovšej štúdie sú rozdiely v pripravenosti na možnú pandémiu vtáčej chrípky medzi jednotlivými európskymi krajinami obrovské.

 

Krátka správa

Štúdia, ktorá bude onedlho publikovaná v medicínskom časopise Lancet, zistila výrazné rozdiely v úrovni pripravenosti európskych krajín na možnú pandémiu vtáčej chrípky. Štúdia, ktorej časť získali novinári z denníka Wall Street Journal, analyzuje súlad národných plánov pripravenosti na vtáčiu chrípku 21 krajín s kritériami a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k tejto problematike. „Štúdia sa európskym vládam zrejme nebude páčiť,“ píše Wall Street Journal.

Štúdia poukázala na to, že menej než polovica plánov zvažuje udržanie nevyhnutných služieb v prípade pandémie a mnohé nezahŕňajú do pandemického plánovania veterinárne služby. Čo sa týka zásob antivirotík, ako napríklad Tamiflu, štúdia odhalila, pre aké percento populácie jednotlivých krajín by zásoby stačili. Najlepšie obišli Francúzsko s 53% a Holandsko s 30%, najhoršie nemenovaná krajina s 2% populácie. Francúzsko a Holandsko sú podľa štúdie všeobecne najlepšie pripravenými krajinami na pandémiu H5N1, zatiaľ čo Taliansko, Poľsko a Portugalsko sú pripravené najmenej.

Objavila sa kritika, že štúdia berie do úvahy iba oficiálne plány, zverejnené do novembra 2005, a ignoruje najnovší vývoj, nové plány pripravenosti a ich nedávne aktualizácie. Pochybnosti vzbudzuje aj fakt, do akej miery charakterizujú dobre napísané plány celkovú úroveň pripravenosti krajiny.

Najaktuálnejší pandemický plán Slovenska bol schválený Ministerstvom zdravotníctva SR 23. novembra 2005, ide však o aktualizovanú verziu z augusta 2001.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA