Klimatické zmeny prinesú nebezpečné choroby

Cholera, ebola, mor, tuberkulóza a iné choroby sa môžu v dôsledku klimatických zmien rozšíriť do nových regiónov. Zdravotnícki experti preto žiadajú starostlivejšie monitorovanie divých zvierat.

Organizácia Wildlife Conservation Society (WCS) v správe zverejnenej 7 októbra varuje, že s rastom teplou a zmenou klimatických podmienok budú šíriť aj nebezpečné choroby. Okrem už spomínaných to bude aj vtáčia chrípka, vnútorné a vonkajšie parazity, žltá horúčka, spavá nemoc, ale aj iné patogény šíriace sa bodnutím hmyzom.

Do Európy by sa tak mohli dostať choroby doteraz typické pre subtropické a tropické oblasti. Podľa WCS je najlepšou ochranu monitorovanie voľne žijúcich živočíchov. Pomôže predpovedať šírenie chorôb, vďaka čomu sa zdravotníci môžu „učiť a pripravovať na zmierňovanie ich dopadov“.

„Zdravie voľne žijúcich zvierat je úzko spojené s ekosystémom v ktorom žijú“, tvrdí prezident WCS Dr. Steven E. Sanderson. Aj malé zmeny môžu mať ďalekosiahle následky a priniesť do oblasti nové typy chorôb. „Monitorovanie zdravia divoko žijúcich zvierat nám pomôže predpovedať, kde sa objavia problémové body a plánovať, ako sa na ne pripraviť.“

Jeho tvrdenia podporujú aj pozorovania globálnej siete pre sledovanie vtáčej chrípky, ktorá monitoruje svetovú populáciu voľne žijúcich vtákov už od roku 2006. Rozšírenie monitorovania aj na iné smrteľné choroby „musí byť našim bezprostredným ďalším krokom“, tvrdí sieť.

WCS tvrdí, že choroby nebudú mať dopad len na život človeka, ale aj na ekonomiku. Patogénny, ktoré sa prenášajú divými zvieratami, ako napríklad vtáčia chrípka, „už do značnej miery destabilizovali obchod a spôsobili výrazné ekonomické škody“. V súčasnosti „existuje málo údajov o tom, ako sa budú choroby v dôsledku klimatických zmien šíriť“.

Časté extrémne výkyvy počasia – horúce vlny, záplavy, dlhotrvajúce suchá – už európskych politikov prinútili začať hľadať stratégie vyrovnania sa s tými následkami klimatických zmien, ktorým sa nevyhneme. V júni 2007 prijala Komisia Zelenú knihu Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v Európe, ktorá navrhuje niekoľko možných riešení. Oznámenie o tejto otázke by malo byť prijaté ešte koncom roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA