Zdravotnú negramotnosť bude riešiť „Heidi“

Európska komisia chce zvýšiť schopnosť občanov EÚ porozumieť zdravotníckym infomáciám. Pre tento účel zakladá novú internetovú stránku.

Internetová stránka nesie názov "HEIDI – Health in Europe: Information and Data Interface". Stránka má fungovať ako „jednotná zastávka“ pre zdravotnícke informácie a údaje. Aktualizáciou stránky sa budú zaoberať experti, vedci, občianski aktivisti a úradníci, ktorí sa vyznajú v zdravotníckej problematike.

Na myšlienke sa pracovalo už dlhšie, no nedávne štatistické údaje o nízkom zdravotnom povedomí ľudí v EÚ proces urýchlil. Mnohí občania EÚ nesprávne užívajú lieky, pretože napríklad zle porozumejú informácii na obale či v príbalovom letáku.

Prieskum robila Maastrichtská univerzita v ôsmych krajinách EÚ – v Rakúsku, Bulharsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Holandsku, Poľsku a Španielsku.

V prvom rade sa sonda venovala schopnosti respondentov porozumieť informáciám, ktoré na príbalových letákoch liekov ako aj tomu, či dokážu na základe toho urobiť rozhodnutie, ktoré im zlepší ich zdravotný stav.

Takmer 47% všetkých respondentov preukázalo iba obmedzenú schopnosť porozumenia týchto informácií. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami však boli obrovské. Zatiaľ čo v Holandsku malo problémy iba 1,6% respondentov, v Bulharsku to bolo až 26,3%.

Zdravotná gramotnosť šetrí peniaze

Podľa profesora Helmuta Branda, ktorý riadi projekt, stojí nízka zdravotná gramotnosť americkú ekonomiku ročne od 106 do 236 miliárd dolárov. U ľudí s nízkym povedomím je väčšia šanca, že nesprávne užijú svoje lieky, následkom čoho budú musieť byť hospitalizovaní resp. liečba bude neúčinná – čo v konečnom dôsledku zvyšuje výdavky na zdravotníctvo.

„Náš prieskum ukázal, že je to veľký problém aj v Európe, a že je načase, aby s tým Európania niečo robili,“ povedal Brand.

Po zverejnení prieskumu vyzvalo Konzorcium pre európsku zdravotnú gramotnosť európskych a národných predstaviteľov a odborníkov na zdravotníctvo, aby vyvinuli aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia občanov EÚ o zdraví.

Podľa konzorcia je nutné vyčleniť finančné prostriedky, ktoré by sa použili na zvýšenie informovanosti občanov.

Nová smernica

Téme by sa mala venovať aj pripravovaná smernica, ktorej cieľom je skvalitniť spôsob akým farmaceutické spoločnosti komunikujú svoje produkty občanom.

Upraviť spôsob informovania ľudí o účinkoch liekov bolo tie cieľom „farmaceutického balíčka“ návrhov Európskej komisie z decembra 2008.

Nové zmeny sa však stali predmetom sporu, pretože by po prvýkrát umožnili farmaceutickým spoločnostiam poskytovať informácie spotrebiteľom priamo. To nakoniec viedlo k zdržaniu ich prijatia.

Kritici tvrdia, že nové pravidlá umožnia farmaceutickým firmám robiť na lieky na predpis reklamu. Zástancovia sa však nazdávajú, že spotrebiteľ/pacient musí mať k dispozícii čo najviac informácii pre informované rozhodnutia.

Pozície

 „Naším cieľom je pomocou tohto nástroja poskytnúť zdravotné informácie spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný, použiteľný a pochopiteľný hocikým,“ povedal o novej Wikipédia pomôcke Eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli.

„Vítam prvý celoeurópsky prieskum o zdravotnom povedomí, ktorý sa uskutočnil pod vedením Maastrichtskej univerzity, a ktorý financovala Európska komisia,“ povedal počas zverejnenia výsledkov prieskumu Dalli. „Výsledky prieskumu poskytujú presvedčivé informácie, ktoré môžu v najbližších rokoch viesť národné, regionálne a európske prístupy k zvýšeniu zdravotného povedomia.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA