Komisia: Laboratórium potvrdilo H5N1 v Csongráde

Maďarsko je prvou krajinou EÚ, kde sa od augusta 2006 potvrdili opätovne výskyt vírusu vtáčej chrípky H5N1.

Krátka správa:

Hovorca eurokomisára pre zdravie Philip Tod v pondelok (29. januára 2007 ) informoval, že referenčné laboratórium v britskom Weybridge potvrdilo výskyt vírusu H5N1 v maďarských vzorkách.  O testy požiadali maďarské úrady, ktoré informovali o podozrení na prepuknutie vtáčej chrípky v chove husí na farme v Csongrádskej župe 21. januára 2006.

Maďarské ministerstvo poľnohospodárstva potvrdilo, že viaceré z vyliahnutých húsat mali príznaky poškodeného nervového systému, avšak testy na bakteriálnu infekciu boli negatívne. V postihnutej oblasti prijali bežné preventívne opatrenia, na farme zlikvidovali 9400 husích mláďat.

Prvý prípad H5N1 zaznamenali v Maďarsku vo februári 2006 u divo žijúceho vtáctva. U domácej hydiny zaznamenali vírus v júni. Krajina je prvým členským štátom Únie, kde po auguste zas potvrdili vírus vtáčej chrípky.

Rusko, Chorvátsko a Srbsko zakázali dovoz maďarských hydinových výrobkov, Slovensko sprísnilo kontroly dovozu živej hydiny od nášho suseda. V SR  boli v roku 2006 zaznamenané 2 pozitívne prípady vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov vo februári 2006 (potápač biely, sokol sťahovavý).  Od tohto obdobia sa neevidujú žiadne pozitívne výsledky vyšetrení na vtáčiu chrípku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA