Komisia multimediálne o zdraví

Komisia spolufinancuje vytvorenie európskej databanky televíznych správ a dokumentov o zdraví a medicíne s cieľom šíriť informácie o zdraví medzi obyvateľstvom.

 

Krátka správa

„Uznávame význam médií a musíme ho viac využívať pri informovaní občanov Európy o otázkach zdravia. Cieľom projektu Zdravie v Európe je poskytovať európskym občanom informácie, podložené solídnymi vedeckými dôkazmi v im zrozumiteľnom jazyku,“ uviedol komisár pre zdravie Markos Kyprianou pri príležitosti spustenia projektu 2. februára 2006.

Projekt Zdravie v Európe je veľkou multimediálnou iniciatívou, spájajúcou televízne a rozhlasové programy, internetové animácie a stránky o záujmoch občanov z celej EÚ. Napríklad osem hodinových televíznych dokumentov predstavuje témy ako obezita, závislosti (napr. fajčenie), duševné zdravie, posttraumatický stres a zdravie starších.

Projekt riadi Európska únia pre vysielanie (European Broadcasting Union – EBU), ktorej členovia majú na starosti obsah, bezplatnú výmenu databánk údajov medzi zúčastnenými organizáciami, a vysielanie správ vo všetkých európskych jazykoch. Členovia EBU použijú aj vlastné rozhlasové, internetové a printové médiá na podporu obsahu projektu.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA