Komisia spustila nový portál o zdraví

Komisia spustila nový portál Health-EU, ktorý má za úlohu naplniť potreby približne tretiny populácie EÚ, ktorá hľadá informácie o rôznych otázkach, súvisiacich so zdravím.

 

Krátka správa

Každý tretí dospelý Európan podľa Komisie na internete hľadá informácie o zdraví. V snahe uľahčiť týmto ľuďom hľadanie Komisia v kontexte konferencie eHealth 2006 spustila nový portál o zdraví. Cieľom portálu Health-EU je stať sa miestom, kde ľudia nájdu jednoduché a spoľahlivé informácie v 6 tematických zdravotných oblastiach, rozdelených na 47 zdravotných podtém, týkajúcich sa otázok od zdravotného poistenia cez infekčné choroby až po bioterorizmus.

Stránka si kladie za cieľ poskytovať občanom, pacientom, zdravotníckym profesionálom a vedcom informácie o zdravotníckych témach i súvisiacich politikách, ako aj o aktualitách v oblasti výskumu.

Na portáli je možné nájsť linky na zdravotnícke politiky všetkých členských štátov a ďalšie otázky, týkajúce sa zdravotníctva, na veľký počet špecializovaných internetových stránok a na stránky mimovládnych a medzinárodných organizácií.

Projekt, financovaný sumou 600 000 eur je iniciatívou Programu EÚ pre verejné zdravie 2003-2008, a je aj v súlade s ambíciami Akčného plánu e-Europe, keďže portál sa zameriava na poskytovanie jednoduchých, jasných a vedecky podložených informácií prostredníctvom internetu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA