Komisia: Preprava zvierat už len s GPS

Problematike dobrých životných podmienok zvierat sa v EÚ venuje dostatočná pozornosť. 5. januára 2007 začína platiť nariadenie ohľadne ich šetrných prepravných podmienok.

Preprava zvierat
Nič netušiace ovečky...

Krátka správa

Komisár pre zdravotníctvo Markos Kyprianou na margo tejto legislatívy uviedol: „Toto nariadenie sa zameriava na zníženie stresu a nebezpečenstva, ktoré okúsia zvieratá počas pozemných alebo morských transportov.”

Medzi zavádzanými novými bezpečnostnými pravidlami sú vyššie štandardy pre vozidlá a ich technické vybavenie, ako aj prísnejšie požiadavky kladené na prepravcov zvierat. Nariadenie tiež zaisťuje lepšiu vymožiteľnosť pravidiel EU v tejto oblasti, ako je napríklad používanie satelitného navigačného systému.

  • Lepšie podmienky

Vozidlá určené na prepravu zvierat, ktorá trvá 8 a viac hodín musia byť modernizované a oficiálne preskúšané. Nové vybavenie vozidiel zabezpečí, že mikroklíma vo vnútri bude viac prispôsobená prepravovaným zvieratám a prísnejšie sa bude kontrolovať dodržiavanie pitného režimu. Špeciálny dôraz sa kladie na mladé a čerstvo na svet privedené zvieratá. Samice, ktoré sú týždeň pred očakávaným pôrodom sa nesmú  prepravovať už vôbec.

  •  Lepšie zaobchádzanie

Vodiči a závozníci sa musia zúčastniť kvalifikačného školenia; od roku 2008 budú musieť vlastniť certifikát, ktorý ich oprávňuje manipulovať so zvieratami. Nová legislatíva rozširuje a ujasňuje zodpovednosti za zvieratá, ktorá sa kladú jednak dopravným prepravcom ale tiež obchodníkov, vodičov a pracovníkov počas celej prepravy. Nové nároky sa kladú na podmienky zvierat počas nakládky a vykládky.

  • Lepšia vymožiteľnosť

Každé nové vozidlo používané na dlhú prepravu zvierat (dlhšie ako 8 hodín) musí byť vybavené satelitným navigačným systémom. To umožní lepšiu kontrolu nad uplatňovaním pravidiel EU o povinných oddychových časoch. Staršie vozidlá, ktoré slúžia tomuto účelu musia mať nainštalované tieto zariadenia do roku 2009.

  • Časy a priestorové predpoklady

Nariadenie 1/2005/EC neobsahuje opatrenia k maximálnym prepravným časom a prípustnému počtu prepravovaných zvierat. Tie obsahoval pôvodný návrh Komisie. Rada však v novembri 2004 nedokázala dosiahnuť v týchto bodoch kompromis.

Kyprianou je však rozhodnutý navrhnúť tieto pre neho kľúčové body ešte pred koncom roka 2009. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) medzičasom zverejnil stanovisko k počtom / hustote naložených zvierat a komisár začne čoskoro v tejto otázke rokovať s členskými krajinami a aktérmi.

REKLAMA

REKLAMA