Liberalizácia zdravia?

Európska komisia plánuje do konca roka 2006 predložiť novú smernicu o otvorení trhu so zdravotníckymi službami.

 

Krátka správa

Komisia už spustila proces prípravy novej smernice o liberalizácii európskeho trhu so zdravotníckymi službami. Povzbudili ju k tomu niektoré rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD), najmä nedávny rozsudok v otázke mobility pacientov.

Komisia podľa vyjadrenia vedúceho kabinetu komisára pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Margaritasa Schinasa pripraví samostatný návrh o zdravotníckych službách. „Proces už bol spustený,“ uviedol Schinas s tým, že kolégium 25 komisárov bude o rozsahu tohto návrhu rokovať ešte pred „letnými prázdninami“ európskych inštitúcií.

Významným impulzom pre bruselskú exekutívu sú rozsudky ESD, ktoré smerujú k väčšej integrácii zdravotníckeho trhu a argumentujú princípmi jednotného trhu.

Na príklade nedávneho rozsudku v prípade Britky Yvonne Watts, ktorej ESD priznal právo žiadať od britského systému verejného zdravotníctva preplatenie nákladov za liečbu vo Francúzsku Schinas demonštroval, že rozsudok „jasne stanovuje, že existuje priestor pre aktivitu Spoločenstva pri dosahovaní cieľov verejného zdravia“.

„Napríklad mobilita pacientov by sa mohla riadiť ustanoveniami článku 95 [pravidlá vnútorného trhu] – a to hovorí aj ESD,“ povedal Schinas. „Vnímame posledný rozsudok ESD ako veľmi príhodné povzbudenie …, ktoré potvrdzuje, že máme pravdu, pretože ak nepredložíme návrh, viete si predstaviť, aký chaos vznikne v riadení v dôsledku toho, že súd by diktoval zdravotnícku politiku národným vládam,“ dodal Schinas. Odmietol prezradiť podrobnosti o rozsahu smernice, kým neprebehne diskusia komisárov, no uviedol, že sa bude týkať „mobility pacientov (…) no pravdepodobne aj ďalších vecí.“

Akákoľvek smernica z dielne Komisie, smerujúca k otvoreniu jednotného trhu v tejto oblasti, zrejme vyvolá silné reakcie – najmä z niektorých kruhov v Európskom parlamente, ktorý nedávno schválil všeobecnú smernicu o poskytovaní služieb na jednotnom trhu až po tom, čo bolo z jej pôsobnosti vyňaté zdravotníctvo.

Smernica, podľa svojho autora – holandského komisára známa ako Bolkesteinova, vyvolala vášnivé diskusie v aj mimo Bruselu, a členské štáty ju schválili minulý mesiac až po dôkladnom okresaní.

Mnohí europoslanci pri tom tvrdili, že zdravotnícke a sociálne služby by sa nemali riadiť princípmi jednotného trhu. Kritici výnimiek však poukazujú na to, že Komisia aj tak príde so samostatnou špecifickou smernicou pre každú vynechanú oblasť – zdravotníctvo, sociálne, bezpečnostné a dopravné služby. Aj členské štáty budú návrhy Komisie v tejto oblasti veľmi pozorne sledovať.

Technicky má EÚ iba podpornú úlohu vo sfére verejného zdravotníctva a existujúce zmluvy sa jasne vyjadrujú o právach členských štátov v zdravotníckych otázkach – ktoré sú úzko spojené s národnou suverenitou. Komisii sa však môže podariť svoj návrh presadiť prostredníctvom pravidiel jednotného trhu a Európsky súdny dvor ju tradične podporuje.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA