Ministri diskutovali o ženách a cukrovke

Európski ministri zdravotníctva na svojom stretnutí zdôraznili podporu zdravého životného štýlu ako spôsob prevencie cukrovky typu 2, ktorú spôsobuje podvýživa, obezita a nedostatok fyzickej aktivity.

 

Krátka správa

Ministri zdravotníctva členských krajín EÚ na svojom neformálnom stretnutí 25.-26. apríla 2006 diskutovali o stratégii pre prevenciu cukrovky typu 2, ktorá súvisí so zlým životným štýlom.

20. apríla 2006 Parlament schválil Písomné vyhlásenie o cukrovke, v ktorom vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali stratégiu EÚ pre boj s cukrovkou, a členské štáty, aby implementovali národné plány pre boj s cukrovkou. Parlament tiež požaduje, aby EÚ vynakladala viac prostriedkov na výskum cukrovky.

Prevencia je kľúčom k boju proti cukrovke typu 2, ktorú na rozdiel od typu 1 – geneticky podmienenej cukrovky – spôsobujú zlé stravovacie návyky a životný štýl, obezita a nedostatok fyzickej aktivity. Ministri preto zdôraznili potrebu podpory zdravého životného štýlu (zdravá výživa, fyzická aktivita) a vytvárania životných podmienok, ktoré ľuďom umožnia prijímať zdravé rozhodnutia. Obavy z nezdravého životného štýlu sa dostali až na politickú úroveň, pretože obezita postihuje stále viac Európanov, a predovšetkým detí.

Ministri rokovali aj o stave zdravia žien v EÚ. Nedávna správa Európskeho inštitútu pre zdravie žien (EIWH) upozornila na významné rozdiely v zdravotnom stave žien, ich vystavení zdravotným rizikám a prístupe k zdravotnej starostlivosti v Európe. Cukrovka i zdravie žien sú aktuálnymi prioritami pre oblasť zdravia súčasnej predsedníckej krajiny EÚ Rakúska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA