Ministri zdravotníctva sa pripravujú na epidémie

Neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva prisľúbilo zlepšiť koordináciu a urýchlenie reakcie na európskej úrovni v prípade vypuknutia epidémií vtáčej chrípky, SARS-u či žltej horúčky.

Ministri zdravotníctva členských krajín sa zúčastnili simulovaného cvičenia, kde  diskutovali o tom, ako reagovať a komunikovať v dvoch krízových scénároch na európskej úrovni – vypuknutiu žltej horúčky a epidémie SARS.

Zdravotná bezpečnosť verejnosti je jednou z priorít Francúzskeho predsedníctva EÚ. Budúce predsedníctva – České a Švédske – sa tejto téme tiež plánujú venovať s cieľom zlepšiť schopnosť EÚ čeliť hlavným pandemickým hrozbám ako je napríklad aj epidémia vtáčej chrípky. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) nedávno publikovalo správu, v ktorej upozorňuje na nedostatočnú mieru pripravenosti.

Hoci vačšina európskych štátov pripravila špacifické plány a politiky na zvládanie prípadných epidémií, EÚ musí pridať v práci na európskej úrovni, uvádza Francúzske predsedníctvo.

Predsedníctvo poukazuje aj na fakt, že väčšia zdravotná kríza by mala politický rozmer a predstavovala by veľkú komunikačnú výzvu, pokiaľ chcú vlády zvíťaziť, zachovať dôveru verejnosti a zároveň rozšíriť informácie, nevyhnutné na ochranu verejnosti.

Posilnená spolupráca na európskej úrovni je preto nevyhnutná. Súčasné koordinačné úsilie v otázkach verejného zdravia podľa Predsedníctva zatiaľ ešte neobsiahlo “všetky aspekty krízy, ktorá by zasiahla spoločnosť ako celok”.

V tomto ohľade ministri zdôraznili potrebu intersektorálneho prístupu, nie len pokiaľ ide o zdravotné aspekty, ale aj to, aby bola v prípade krízy zaistená kontinuita základných služieb ako sú doprava a hospodárska aktivita.

Ministri tiež zdôraznili potrebu strategických zásob zdravotníckych produktov potrebných pre zvládanie takýchto situácií. Nedostatok techtónia (kľúčového rádioaktívneho izotopu, ktorý sa používa pri diagnostike rakoviny a iných medicínskych úkonoch), ktorý zažili minulý týždeň viaceré európske nemocnice poslúžil ako demonštrácia potreby lepšej kontinuity dodávok zdravotníckych produktov.

Francúzska ministerka zdravotníctva Roselyne Bachelot Narquin oznámila zámer v blízkej budúcnosti zvolať mimoriadne stretnutie Heslth Security Commitee (Výbor pre zdravotnú bezpečnosť), aby preskúmal možnosť využiť mimoeurópske zdroje techtónia a pokryť tak potreby nemocníc.

Formálne závery týkajúce sa bezpečnosti prijme Rada ministrov zdravotníctva 15-26. decembra.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA