MMF: Pripravte sa na pandémiu vtáčej chrípky!

Správa MMF varuje, že hroziaca pandémia vtáčej chrípky by mohla spôsobiť vysokú absenciu zamestnancov na pracoviskách. Maďarská farmaceutická spoločnosť oznámila, že vyvinula ľudskú vakcínu proti aktuálnej forme vírusu vtáčej chrípky H5N1.

 

Krátka správa

Správa pracovnej skupiny Medzinárodného menového fondu (MMF) pre vtáčiu chrípku uvádza, že aj keď si finančné inštitúcie, centrálne banky a regulátori vypracovali plány pre ochranu svojich národných finančných systémov pre prípad náhleho zlyhania kritickej infraštruktúry v dôsledku teroristického útoku či živelnej pohromy, plány pre núdzové situácie v mnohých krajinách neriešia riziká, vyplývajúce z pandémie, ako napríklad vysokú absenciu pracovníkov.

„Vysoká miera absentizmu bez primeraného plánu pre nepredvídateľné udalosti môže viesť k narušeniu životne dôležitých funkcií a služieb finančných systémov, vrátanie platieb, clearingov, úhrad a obchodovania,“ varuje správa. Predpokladá aj výrazný, no dočasný pokles globálnej ekonomickej aktivity, po ktorom bude nasledovať rýchle oživenie. MMF bude aktívne zhromažďovať a šíriť prvky dobrého plánovania pre núdzové situácie v prípade pandémie.

Maďarské úrady 14. marca 2006 oznámili, že laboratóriá farmaceutickej spoločnosti Omnivest vyvinuli vakcínu na ochranu ľudí pred súčasnou formou smrteľného kmeňa vírusu vtáčej chrípky H5N1. Maďarský národný farmaceutický inštitút schválil predaj vakcíny v Maďarsku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA