Odborníci poukazujú na etické aspekty nanomedicíny

Pri diagnostike i samotnej liečbe sa začínajú využívať nanotechnológie. Odborníci požadujú, aby sa ich použitie usmernilo.

Krátka správa:

Európske zoskupenie pre etiku vo vede a v nových technológiách (EGE), ktoré v etických otázkach vedy radí aj Komisii, zverejnilo 17. januára  2007 stanovisko k etickým aspektom liekov a liečebných prístrojov založených na nanotechnlógiách. Podľa názoru EGE čakajú na nanomedicínu prevratné objavy a má potenciál priniesť so sebou dôležité inovácie v oblasti diagnostiky, liečebných postupov a prevencie pred ochoreniami, akými sú rakovina alebo choroby obehovej sústavy.

Odborníci zdôraznili, že je potrebné zohľadniť sociálny ekonomický, politický  a etický záujem, ktorý zaistí využívanie technológií v primeranej a demokratickej miere pri rešpektovaní základných ľudských práv. Na projekty súvisiace s nanomedicínou mieni Komisia z 3,5 mld. eur pre 7. rámcový program (2007 – 2013) vyčleniť každoročne 100 mil. eur. EGE žiada, aby sa uvážlivo pristupovalo k samotnému vývoju nanotechnológií a odporúča zaviesť opatrenia, ktoré preveria ich bezpečnosť. Nevyhnutná je  transparentnosť, keďže samotné vyvolávajú neistotu prameniacu z nedostatku poznatkov verejnosti. Preto odborníci navrhujú začať v tejto súvislosti započatie vedeckú a verejnú diskusiu o výzvach a možnostiach pre súčasnú a budúcu nanomedicínu, dodáva EGE. Experti odporúčajú zriadiť „Európsku sieť pre etiku v nanotechnológiách“.

Nanotechnológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov. Slovo nanotechnológia sa stalo veľmi populárnym a používa sa pre popis mnohých výskumov a technológií, kde sú charakteristické rozmery menšie než 1 000 nanometrov. V lekárskych vedách sa využívajú prilekárskej diagnostike, biosenzoroch, bioimplantátoch, kryonike a biočipoch. Asi najväčším nano “hitom” v medicíne sú lekárske nanoroboty o veľkosti do 1000 nm, ktorí by sa vo veľkom injektovali do ľudského tela. (Niekoľko miliárd nanorobotov rádovo zodpovedá 1cm3.) Tam by tieto nanoroboty mohli pomáhať imunitnému systému, podieľať sa na procesoch látkovej výmeny, prevádzať nejaké ‘opravné’ úkony, prípadne sa zhlukovať do väčších celkov (rádovo do veľkosti 0.5 – 3 mikrónov) a vytvárať zložitejšie a výkonnejšie systémy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA