Ovocie a zelenina zadarmo

V záujme čeliť európskemu poklesu konzumácie zdravých potravín parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo navrhuje viac prostriedkov pre propagáciu ovocia a zeleniny a zlepšiť podmienky pre ich bezplatný prídel.

Krátka správa

Komisia predostrela v januári rozsiahlu reformu spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou. Chce sektor priblížiť k ostatným oblastiam reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP / CAP).

Návrh správy spravodajkyne Maríe Isabel Salinas García (PES, ES) súhlasí so zvýšeným úsilím Spoločenstva a národných vlád, aby sa podporila konzumácia ovocia a zeleniny a aby sa tieto potraviny stali „atraktívne a dostupné pre všetky vrstvy obyvateľstva, zvlášť medzi mladými“.

V správe k navrhovanej reforme pre sektor ovocia a zeleniny prijatej 8. mája v poľnohospodárskom výbore EP uvádzajú poslanci, že rezortné inštitúcie a Komisia správne rozoznali dôležitosť týchto komodít v posilňovaní zdravej výživy a predchádzaní obezity a chronickým ochoreniam. Napriek tomu je potrebné sa pozrieť, či taký dobrý zámer bude pokračovať len na papieri, alebo sa bude dať prakticky pretaviť“.

Výbor AGRI navrhuje rozčleniť cieľové skupiny ohľadne propagácie ovocia a zeleniny a navrhuje, že „hlavné skupiny, na ktoré sa kampane zamerajú majú byť nízkopríjmové vrstvy, ktoré konzumujú najmenej ovocia a zeleniny, a zvlášť to majú byť deti mladšie 18 rokov, aby sa u nich konsolidovali nové stravovacie návyky“.

Poslanci tiež zamietli väčšie prostriedky pre organizácie výrobcov (OV) určené pre  propagáciu produktov a informačné kampane pre všetky vrstvy obyvateľstva a myslia si, že „by bolo dobrou myšlienkou zlepšiť podmienky pre distribúciu ovocia a zeleniny v EÚ bezplatne“.

Priemerná úroveň spotreby ovocia a zeleniny pretrváva výrazne pod úrovňou odporúčaní WHO a odborníkov na výživu (približne 400 g na deň). Iba niektoré stredomorské krajiny ako Grécko alebo Taliansko, kde je priemerná denná spotreba 500 g, dosahujú úroveň zdravotných odporúčaní. Aj v týchto krajinách však široké vrstvy obyvateľstva konzumujú také množstvo ovocia a zeleniny, ktoré nedosahuje odporúčané štandardy. V mnohých krajinách by sa mala konzumácia ovocia a zeleniny minimálne zdvojnásobiť, aby dosiahli potrebné parametre pre zlepšenie verejného zdravia.

Očakáva sa, že EP bude o správe hlasovať 6. júna 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA