Pacientovi nemožno povedať: “Madam, máte Alzheimera”

Každá krajina EÚ by mala mať plán boja proti Alzheimerovej chorobe, povedal na parížskej konferencii francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Zároveň predstavil hlavné ciele päťročného plánu boja proti tejto degeneratívnej chorobe vo Francúzsku.

„Naším záujmom je urobiť z boja proti Alzeheimerovej chorobe európsku výzvu“ a každá krajina EÚ by mala mať plán boja proti tomuto ochoreniu, vyhlásil francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, ktorý vystúpil na konferencii „Európa proti Alzheimerovi a príbuzným chorobám“. Konferenciu, ktorá sa konala 30. a 31. októbra v Paríži pripravilo Francúzske predsedníctvo EÚ.   

Na boj proti tejto chorobe vyčlenila francúzska vláda 1,6 milióna eur, podľa Sarkozyho slov je však potrebné boj proti tomuto degeneratívnemu ochoreniu „europeizovať“. Európsky výskum Alzheimerovej choroby musí byť koordinovaný, uviedol.  

Vo svojom vystúpení definoval štyri ciele francúzskeho národného plánu v boji s týmto degeneratívnym ochorením.

  • Lepšia informovanosť

„Pretože ak nevieme viac, nemôžeme konať“, vyhlásil. Oznámil úmysel založiť nadáciu, ktorá sa bude špeciálne venovať výskumu Alzeheimerovej choroby. Pri výskume doporúča využitie verejno-súkromných partnerstiev, prvé kontakty vo Francúzsku podľa neho sľubujú dobré vyhliadky.

  • Lepšia starostlivosť o pacientov a ich rodiny, keď sa choroba objaví

Ako prezident povedal, mal by sa existovať štandartizovaný ciltivý postup ako oznámiť pacientovi diagnózu. „Nesmie to byť krátky ostrý šok typu: „Madam, pane, máte Alzheimera!“ Podľa Sarkozyho by to skôr mal byť dlhodobejší proces, ktorý si vyžaduje dialóg s odborníkom a musí ho sprevádzať podanie presných informácií o rôznych možnostiach liečby. Ako dodal, to platí aj pre iné ochorenia vrátane rakoviny. Plán by mal tiež poskytovať návod ako najlepšie pomôcť pacientom absorbovať šok.

  • Zlepšenie dlhodobej kvality života pacientov a tých, čo sa o nich starajú po určení diagnózy

Podľa Sarkozyho je práve toto oblasť, kde sú očakávania najvyššie. Navrhuje to riešiť o.i. navýšenim stavu personálu a zriadením špecializovaných centier.  

  • Etické otázky

Etické úvahy a rešpekt k pacientom musia byť „omniprezentné“ v praxi odborníkov ako aj na miestach, kde pacienti s týmto ochorením žijú. Vláda vyčlení špeciálne zdroje na šírenie „etických úvah“.

Alzheimerova choroba je jednou zo zdravotníckych priorít Francúzskeho predsedníctva EÚ. Z údajov vyplýva, že v Európe trpí touto chorobou takmer 6 miliónov ľudí. Jej výskyt v populácii rastie. Medzi ľudmi po 85 roku života sa táto choroba vyskytuje u každej štvrtej ženy a u každého piateho muža. To znamená, že so zvyšujúcou sa priemernou dĺžkou života európskej populácie bude pribúdať prípadov demencie.

Problémom Alzheimerovej choroby sa na úrovni EÚ zaoberal aj Európsky parlament, keď že vyzval Komisiu a Radu, aby do svojích rúk prebrali inciatívu v tejto otázke.

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie (50-70%), pri ktorej odumierajú mozgové bunky a narúšajú sa látky prenášajúce informácie v mozgu, čo priamo ovplyvňuje spomienky a pamäť. Prejavuje sa stratou pamäti, ťažkostami pri hľadaní správnych slov atď. Títo ľudia sa s postupujúcou chorobou, na ktorú dnes nepoznáme liek, stávajú úplne odkázaní na starostlivosť druhých.

Dostupnosť adekvátnej liečby, ktorá aspoň zmierňuje priebeh a postup choroby sa v Európe líši.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA